Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut koolituste materjalid

Konserveerimis– ja digiteerimiskeskus Kanut on korraldanud aastate jooksul mitmeid koolitusi. Jagame allpool viimaste koolituste materjale.

Turvalisus muuseumis (23.01.2018)

Lihtsamad puhastusmeetodid museaalide korrastamisel. Kemikaalid. Töövahendid (2017)

Kunstiteose kui museaali hoiustamine, hooldamine ja pakendamine (2017)

Klaasesemete korrastamine (2016)

Väärtuspõhine digiteerimine, pildindus kui graafilise kujunduse abivahend muusemidele (2016)

Metallesemete hooldamine ja säilitamine (2016)

Mööblitekstiilide konserveerimine ja hoiustamine (2015)

Museaalide ettevalmistus digiteerimistöödeks ja digiteeritud kultuuripärandi esitlemine MUISis (2015)

Klaasesemete säilitamisest muuseumis (2015)

Peavarahoidjate teabepäev (2014)