Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut koolituste materjalid

Konserveerimis– ja digiteerimiskeskus Kanut on korraldanud aastate jooksul mitmeid koolitusi. Jagame allpool viimaste koolituste materjale.

Museaalide pildistamine muuseumites (2016-2018, 02.2019)

2019. aasta veebruaris avaldati Kultuuriministeeriumi kodulehel, Kanuti koordineerimisel valminud abimaterjal museaalide pildistamiseks muuseumites. Juhendit on võimalik alla laadida SIIT (“Museaalide pildistamise juhend” 2019 versioon 1.0.).

Aastatel 2016-2018  on Kultuuriministeeriumi kodulehel avaldatud “Tasapinnaliste museaalide digiteerimine ver.2.0” juhend. Juhendit on võimalik alla laadida SIIT.

Valguskoopiate identifitseerimine (27. 03, 10. 04, 12.04.2018)

Õpitoad olid jätkukoolituseks  Eesti mäluasutuste töötajatele 19. oktoobril 2017 samal teemal toimunud seminarile , mille viis läbi köite- ja paberikonservaator Amandine Camp Prantsusmaalt.

Slaidiprogramm “Valguskoopiate identifitseerimise õpituba“. Tea Šumanov, SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut. tea.sumanov@evm.ee

Turvalisus muuseumis (23.01.2018)

Lihtsamad puhastusmeetodid museaalide korrastamisel. Kemikaalid. Töövahendid (2017)

Kunstiteose kui museaali hoiustamine, hooldamine ja pakendamine (2017)

Klaasesemete korrastamine (2016)

Väärtuspõhine digiteerimine, pildindus kui graafilise kujunduse abivahend muusemidele (2016)

Metallesemete hooldamine ja säilitamine (2016)

Mööblitekstiilide konserveerimine ja hoiustamine (2015)

Museaalide ettevalmistus digiteerimistöödeks ja digiteeritud kultuuripärandi esitlemine MUISis (2015)

Klaasesemete säilitamisest muuseumis (2015)

Peavarahoidjate teabepäev (2014)