Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumikaart: üle-eestiline muuseumide aastapilet

Muuseumiühingu juures tegutseb alates 2020. aasta sügisest töögrupp, mille eesmärgiks on algatada üle-eestiline muuseumide aastapilet ja muuseumide ühisturundusplatvorm Muuseumikaart. Sarnane kaart toimib väga edukalt Soomes Museokortti näol. 

Muuseumikaardi arendamist juhib projektijuht Kert Kask (+372 5664 4382, kert@muuseumikaart.ee).

 

Mis on loodav muuseumikaart?

Muuseumikaart on Eesti muuseumide ühispilet ning ühisturundusplatvorm. Aastatasu eest on külastajal võimalik käia liitunud muuseumides piiramatu arv kordi. 

Mis kasu on kaardist muuseumidele?

Muuseumikaardi kõige olulisem ülesanne on muuseumide populariseerimine ja ühine turundamine. Muuseumikaart saab pakkuda muuseumidele uusi võimalusi end nähtavaks teha ja kõnetada uusi sihtgruppe. Muuseumikaart on külastaja jaoks mugav ja paindlik, soodustades korduvkülastatavust.  

Muuseumikaart aitab: 

  • suurendada kaardiga ühinenud muuseumide külastatavust ja sissetulekut muuseumikülastuste arvu kasvatades,
  • suurendada muuseumide nähtavust läbi järjepideva ühisturunduse ja tõsta muuseumide mainet,
  • suurendada muuseumide konkurentsivõimet vaba aja veetmise valdkonnas,
  • kasvatada muuseumide korduvkülastuste ja samuti uute külastajate hulka,
  • koostöös Soome Museokorttiga edendada Eesti turismi,
  • muuseumikaardi kaudu kogutud statistika muuseumikülastajate kohta aitab teha kaalutletud otsuseid,
  • Soome kogemusele baseerudes aitab muusuemikaart suurendada teiste teenuste müüki nagu kohvikukülastus, muuseumipoe ja giidituuride müük.

Mis kasu on muuseumikülastajale?

Külastaja jaoks on kaardi kasutamine mugav ja võimaldab teha spontaansemaid külastusi muuseumisse. Muuseumis võib käia pool tundi enne sulgemist või vaid ühte näitust vaatamas. Kaardi omanik ei pea muretsema piletite soetamise pärast: aastapiletiga võid käia muuseumis kasvõi iga päev.

Muuseumikaardi veebileht koondab kokku Eesti muuseumide kõige uuema info: ülevaate saab nii parimatest näitustest, üritustest, publikuprogrammidest jmt – seda nii suuremates linnades kui ka väiksemates kohtades. Kultuurirohke siseturismi planeerimine muutub veelgi lihtsamaks. Lisaks sellele on  muuseumikaart ka väärt kingitus kultuuri- või ajaloohuvilisele sõbrale.

Muuseumikaardi töögrupp

Muuseumikaarti viib ellu MTÜ Eesti Muuseumiühingu juures tegutsev juhtgrupp. Sinna kuuluvad Ruth Laidvee (Eesti Ajaloomuuseumi müügi- ja turundusosakonna juht), Marge Rahu (Eesti Meremuuseumi turundusjuht), Kert Kask (muuseumiühingu juhatuse liige) ja Inge Laurik-Teder  (muuseumiühingu juhatuse liige, SA Virumaa Muuseumid teadusdirektori kt).

Muuseumikaardi rakendamise võimalusi uurides on töögrupile toeks olnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) äriturunduse tiimijuht Kristiina Kästik ja strateegilise arenduse projektijuht Monika Karu ning Urmas Dresen (Eesti Meremuuseumi juht). 

 

Rohkem infot: info@muuseumikaart.ee

Täname toetuse eest digikultuuriaastat 2020 ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust.