Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

AJAKIRJA MUUSEUM uus number “Digikultuur ja muuseumid”

18. mail jõuab lugejateni ajakirja Muuseum uus number, mille kaastööd kajastavad erineva nurga alt muuseumide ja digitaalkultuuri suhteid. Seekordse numbri juhtteema valis ajakirja kolleegium eelmise aasta hilissügisel, mil pandeemiat, tavapärase kultuurielu lakkamist ning kultuurisündmuste veebi kolimist keegi veel aimatagi ei osanud. Seda päevakajalisem on hetkel suuresti veebipõhise kultuurielu kontekstis lugeda Kurmo Konsa (Tartu Ülikool) artiklit „Postdigitaalse maailma muuseumid“ ning mõtiskleda digitaliseerumisega seotud prioriteetide ja probleemide üle. Mirjam Rääbis (Muinsuskaitseamet) ja Kadri Nigulas (Muinsuskaitseamet) kajastavad muuseumide digitaalse kohalolu ning e-teenuste disaini teemasid. Sandra Lääne-Velt (Eesti Kunstimuuseum) kirjeldab aga spetsiifiliste vajadustega külastajagruppidele suunatud programme, mis madaltehnoloogilise lähenemise kaudu seavad fookuse just vahetule inimlikule kogemusele. Koostöös Tartu Ülikooli kultuurikorralduse õppekava magistriõppe üliõpilastega avaldame õppeaine „Näitused ja interpretatsioon“ raames valminud omanäolisemad näitusearvustused lootuses, et õige pea saame taas juba ise erinevaid põnevaid näitusekeskkondi ja –teemasid kogeda ning mõtestada.

AJAKIRI MUUSEUM