Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühingu missioon on muuseumitöötaja ametiala väärtustamise, arendamise ja hoidmise kaudu aidata kaasa meie ühise kultuuripärandi säilitamisele ja muuseumide jätkusuutlikule arengule.

MTÜ Eesti Muuseumiühing asutati 15. novembril 1988.

Muuseumiühingu (lühendatult EMÜ) liikmed on muuseumitöötajad, kes oma igapäevast tööd teevad riigi-, avalik-õigusliku juriidilise isiku haldusalas või eramuuseumis. Meie ühingusse kuulub üle 370 liikme.

EMÜ annab välja ajakirja “Muuseum” (alates 1995. aastast), korraldab üle-eestilist Muuseumiööd, muuseumitöötajate kevadretke ja ühingu aastakoosolekut, Eesti muuseumide festivali Narvas, annab välja muuseumimeene auhinda EMMA, koostöös Kultuurministeeriumi muuseuminõukoguga muuseumide aastaauhindu ja valib aasta Muuseumisõbra. EMÜ eestvõttel korraldatakse ka erinevaid koolitusi ja infopäevi. Suureks ettevõtmiseks on üle-eestilise Muuseumikaardi käivitamine. Liikmeid teavitame ühistest ettevõtmistest uudiskirja vahendusel.

Lisaks haldab ühing muuseumilisti, mis korraldab jooksvat muuseumidevahelist infovahetust. Muuseumilistiga liitumise info leiad SIIT!

EMÜ on esindatud Kultuuriministeeriumit nõustavas Muuseuminõukogus ja erinevates  töögruppides. Lisaks on EMÜ olnud kaasatud Kultuurkapitali töösse ja Kultuuri kutsenõukogusse. Rahvusvahelisel tasandil kuulub EMÜ  NEMO-sse (Network of European Museum  Organisations) ja  liikmete kaudu veel mitmetesse rahvusvahelistesse ühendustesse (EMF, ICOMi alakomiteedes).

Olulised andmed:

Registri nr 80101525

Muuseumi tee 2, Tartu 60532

Tallinnas kontakt:
tel  +372 56842804 (Kerttu Männiste)

e-post: emy@muuseum.ee

Pangakontod:

SEB  EE691010052037346005

Swedbank  EE832200221057022917