Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Kaastöökutse. Aastakiri Studia Vernacula ootab kaastöid

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juures ilmuv rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritav käsitööteaduslik aastakiri Studia Vernacula ootab kaastööettepanekuid 2018. ja 2019. aasta numbritesse. Avaldame esemeuurimuslikke, eeskätt esemete valmistamise tehnoloogiatele keskenduvaid teadusartikleid, autorite praktilistel töödel põhinevaid ülevaateartikleid ning ringvaate rubriigis valdkonna jaoks oluliste sündmuste tutvustusi ning väljaannete arvustusi.

Käesoleva aasta numbrisse kaastöö pakkumiseks palume ajakirja toimetusega aadressil studia.vernacula@ut.ee ühendust võtta võimalusel juba Vabariigi aastapäevaks, et töö edasises ajakavas täpsemalt kokku leppida. Eriti oodatud on traditsioonilise ehitusega seotud artikliettepanekud. Ajakiri soovib teha rohkem koostööd ka muuseumispetsialistidega, eelseisva numbri puhul aga eelkõige konservaatoritega.

  1. aasta numbrisse ootame kaastööpakkumisi kuni maikuu lõpuni.

Autorijuhendi leiab siit: https://www.kultuur.ut.ee/et/osakonnad/autorijuhend-studia-vernacula-kasikirja-vormistamiseks

Varasemate numbritega saab tutvuda: https://www.kultuur.ut.ee/et/rahvuslik/teadus-loometegevus/sarjad ja http://ojs.utlib.ee/index.php/SV

Tervitades

Kadri Tüür

Peatoimetaja