Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Koguhoidjate käsiraamatu sisu loomisest

Koguhoidjate ühendus (KHÜ) liigub jõudsalt edasi sisu loomisega käsiraamatule, mille eesmärk on luua interaktiivne oskusteabe kogumise ja jagamise keskkond koondades kokku kogude töö 9 põhitegevust kogumisest väljaarvamiseni.

Esimene teema on kogumine ja selle baastekst on loodud Wikibooks keskkonnas. KHÜ liikmeskond on osalenud aktiivselt sisu ja vormi loomes KHÜ juhtrühmale oma kommentaare edastades.

KHÜ juhtrühma liikmete abil on valmimas teema nr 2 – museaalide vastuvõtmine, mis peatselt antakse kommenteerimiseks liikmetele.

Kuna olemasolev keskkond ei võimalda meil oma ideid käsiraamatu osas ellu viia, siis tegeleme hetkel vajaduste ja võimaluste analüüsiga, et selle baasilt leida uus oskusteabe ühisloomet toetav keskkond. Loodame selle tulemuseni jõuda selle aasta lõpuks.

Täpsem info: Kaie Jeeser, EMÜ juhatuse liige, koguhoidjad@gmail.com