Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Kolleegilt-kolleegile: muuseumipedagoogid alustasid kogemuste vahetuseks ürituste sarja

Eesti Muuseumiühingu muuseumiõpetajate aktiiv on algatanud uue kolleegilt kolleegile muuseumitundide külastusformaadi. Igal kohtumisel pakuvad ühe muuseumi haridustöötajad võimalust kolleegidel läbida mõne haridusprogrammi. Iga kohtumine lõppeb tagasisideringi ja kogemuste vahetamisega..

Esimesel kohtumisel pakub haridusprogramme kogemiseks välja Eesti Rahva Muuseum. Programmidesse tuleb registreerida ja tasuda otse muuseumile pisike osalustasu.

Esimene kohtumine toimub teisipäeval,  30. aprillil Eesti Rahva Muuseumis.

Osalemiseks registreeri end siin:  https://www.erm.ee/et/content/kolleegilt-kolleegile-30-04

Valida on kahe programmi vahel:

Kell 11.00. Mis eesti keel on?

Läbiviija: muuseumiõpetaja Anti Lillak
Sihtgrupp: 5.-12. klass
Tunni pikkus: 90 minutit
Osalejaid: kuni 20
Osalustasu:
4 eurot, mille eest saab tasuda ERMi e-poes: https://www.erm.ee/et/shop/programm-mis-eesti-keel-300424

Kuidas eesti keelt on aegade jooksul räägitud, jäädvustatud, salvestatud ja kuulatud? Kui palju erinevad meie murded kirjakeelest? Kas me saame aru oma sugulaskeeltest või viipekeelest? Muuseumitunnis kuulame, vaatame, katsume, tallame ja näitame keelt.

Toimumispaik: teemanäitus “Keelekatel” ja Tegelussaal

Kell 13.00. Kuidas “päike” lauale saada?

Läbiviija: muuseumiõpetaja Natalia Pyllu
Sihtgrupp: 7.-12. klass
Tunni pikkus: 120 minutit
Osalejaid: kuni 15
Osalustasu:
7 eurot, mille eest saab tasuda ERMi e-poes: https://www.erm.ee/et/shop/programm-kuidas-p%C3%A4ike-lauale-saada-300424

Foto: Hetk töötoast “Kuidas “päike” lauale saada?”

Tutvume komi rahvustoitudega, valmistame ja maitseme neid. Vaatame, mis on traditsioonilised komi toidud, milliseid tooraineid nende valmistamiseks kasutati ning kust neid saadi. Räägime komide külalislahkusest, söögikommetest ja rituaalidest.

Küpsetame komi traditsioonilisi lahtisi pirukaid šanga’sid, mida maitseme seejärel rahvamuusika saatel.

Toimumiskoht: soome-ugri püsinäitus “Uurali kaja”, õppeklass.

Õpime üksteiselt ja vahetame teadmisi!

Järgmine kolleegilt kolleegile kohtumine toimub sügisel.

Lisainfo:
Kristi Paatsi
kristi.paatsi@linnamuuseum.ee