Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumiühingu ja ICOM Eesti päring Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali koosseisu asjus

Muuseumiühing ja ICOM Eesti Rahvuskomitee saatsid kultuuriministeeriumile selgitustaotluse seoses Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali uue koosseisuga, kuhu ei määratud ühtki muuseumivaldkonna eksperti. Selle otsusega on muuseumivaldkond, kui kultuuripärandi (sh rahvakunsti ja –kultuuri) ja rahvusliku identiteedi säilitaja, uurija ja vahendaja jäetud põhjendamatult kõrvale oma valdkonna otsustusprotsessist.
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital on oluliseks toetusmeetmeks Eesti muuseumides toimuvale uurimis-, eksponeerimis-, populariseerimis- ning haridustegevusele. 2021. aasta kolme taotlusvooru jooksul on rahuldatud enam kui 70 muuseumi taotlust üle-eestiliselt kogusummas ligi 180 000 eurot.
Eesti Muuseumiühing ja ICOM Eesti Rahvuskomitee soovisid selgitust muuseumivaldkonna eksperdi rahvakultuuri sihtkapitali koosseisu nimetamata jätmisele ning tekkinud probleemi lahendamiseks konstruktiivset arutelu.
Muuseumide huvikaitseorganisatsioonide pöördumist toetasid Eesti Kunstimuuseum, Narva Muuseum, Eesti Meremuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Tartu Linnaajaloo Muuseumid, Eesti Tervisemuuseum.
Foto: Heinrich Tiidermann. Setude laulukoor. 1896. Fotoalbum “Estonica”. SA Eesti Ajaloomuuseum, AM 13741:342 F 11684:155