Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

NEMO raport muuseumidest kliimakriisis

NEMO avaldas raporti, mis kajastab Euroopa muuseumide praegust seisundit kliimakriisis. Aruande algusest leiate seitse peamist soovitust poliitikakujundajatele ja sektorile, mis viitavad muuseumide võimekusele panustada ja aidata kaasa jätkusuutlikkusele.

578 muuseumi 38 Euroopa riigist sh 8 Eesti muuseumi andsid raportile sisendi, vastates küsitlusele, mille NEMO korraldas 2022. aasta aprillist juunini. Muuseumide täieliku potentsiaali arendamiseks on oluline mõista, milliste teemade puhul nad kõige rohkem toetust vajavad ning kus peituvad nende tugevused ja võimalused. Uuringuandmed ja lõpparuanne näitavad, et kui muuseumid seatakse prioriteediks ja neid piisavalt toetatakse, võivad muuseumid olla tugevad partnerid abiks Euroopa jätkusuutlikkuse, õiglase ja rohelise keskkonna arendamisel.

Vaata raportit SIIT LINGILT!