Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

“Öös on vabadust!” Muuseumiöö 18. mail 2024

Eesti Muuseumiühingul on hea meel teada anda, et 2024. aasta Muuseumiöö teema on “Öös on vabadust!” 

2024. aastal on Muuseumiöö korraldamine eriline, sest see leiab aset  nagu ikka mai kolmandal laupäeval ehk 18. mail, mis on ühtlasi rahvusvaheline muuseumipäev.

Miks just vabadus?

Muuseumiöö teema valisid muuseumitöötajad üle Eesti.  Tegime seda kahes osas. Septembrikuus palusime muuseumitöötajatel pakkuda välja oma mõtteid ja ettepanekuid. Selle käigus jõudis meieni mitmeid põnevaid pakkumisi. 

Rreaktsioonina viimaste aastate kriisidele ja ärevusele on jätkuvalt märgatav muuseumitöötajate soov rahulikuma, mõtlikuma ja stabiilsema maailma järele. Näiteks pakuti teemadena välja (“Öös on …”) “helgust”, “rahu”, “lugusid”, “mälu”. Samuti kerkis selgelt esile soov väärtustada meie enese heaolu: “und”, “tervist”, “puhkust”.

Täiesti eraldi kategooriana kerkisid esile teemad, mida ühendab mure keskkonna ning loodusliku mitmekesisuse pärast, näiteks “rohelist”, “loodust”, “(linnu)laulu”.

2024. aasta on ühtlasi ka kultuurilise mitmekesisuse aasta ehk kultuuririkkuse aasta ning seega saime mitmeid  teema-aastaga seotud ettepanekuid: nt (“Öös on …”) “kultuuri”,  “mitmekesisust”, “rahvast”, “maailm”.

Muuseumiühingu juhatus valis lõpphääletuseks välja teemad, mis oleksid piisavalt üldised, selged ja aktuaalsed. Hea teema on raamistusena löövalt mõjus, kuid võimaldab eriilmelistel muuseumidel leida fookusteema raames just endale sobilik tõlgendusviis.

Seetõttu pakkusime Muuseumiöö teemavaliku teise vooru neli varianti: “Öös on rahvast”, “Öös on kultuure”, “Öös on maailm” ja “Öös on vabadust”. Enim (ehk ligi 47% häältest) sai hääli “Öös on vabadust”. 

Ka sel aastal pakutud teema  “Öös on rahu” on teemana oodatud ja sobilik kohe, kui Ukraina sõjas võidu saavutab.

Kuidas näidata öös vabadust?

Iga muuseum saab valitud teema raames mõelda välja programmi, mis neile kõige paremini sobib. 

Vabadust saab vaadelda väga mitme nurga alt ning pakub seega muuseumitöötajatele hulgaliselt vabadust (!) omanäoliste ja eriilmeliste programmide loomiseks.  Vabadus saab seostuda näiteks meie oma enda vaba riigiga ning sugugi mitte nii ammu kätte võidetud iseseisvusega. Teema võimaldab mõtiskleda selle üle, mida vabadus tähendab riigi, kodanikuühiskonna või üksikisiku jaoks. Vabadusest mõtlemine ning selle mõistmine on eriti oluline nüüd ja praegu, kus maailmas puhuvad keerulised tõmbetuuled ning Ukrainas võitlevad mehed ja naised igapäevaselt oma riigi vabaduse eest.  

Vabadust võib mõista vastandina vangistusele, orjusele, sunnile. Vabadusest mõeldes tahaks mõelda ka sõnavabadusele, väljendusvabadusele, isikuvabadusele, usuvabadusele, poliitilisele vabadusele jne. Igal juhul on vabadus seotud vastutusega, sest vabadus tähendab ühtlasi vastutust oma tegude ja tegevusetuse eest.

Vabaduse tähendus võib olla kultuuriti erinev ning seega on kokkupuutuvus ka kultuurilise mitmekesisuse aastaga täiesti olemas.

Muuseumiöö korraldusest

Muuseumiöö korralduse rahastus on läbi aegade olnud projektipõhine ning hetkel ei ole me sellele pikaajalist veel leidnud. Muuseumiöö korraldusmeeskonnalt oodatakse ennekõike hästi korraldatud turundust ning meeskonnatunnet teiste Muuseumiööd korraldavate muuseumitöötajatega üle Eesti. Proovime neid ootusi 2024. aastal oma oskuste ja eelarveliste võimaluste piires välja kanda nii hästi kui vähegi oskame. Samuti otsime võimalust (st otsime rahastust), et läbi viia külastajauuringut Muuseumiöö külastajate ning tema ootuste paremaks mõistmiseks.

Muuseumiöö programmiga saavad liituda kõik Eesti muuseumid või muud mäluasutused, erakogujad ning kollektsionäärid, kes on valmis sel õhtul oma uksed külastajatele avama kell 18–23. Muuseumiööl võib iga osalev muuseum ja külastuskoht küsida 1-eurose sümboolset sissepääsutasu.

Osalevate muuseumide nimekirja ja programme hakkame avalikustama järgmise aasta maikuu alguses.

Muuseumiööd korraldatakse Eestis alates 2009. aastast. Tänavu oli huvilistele avatud 188 muuseumi ja muud külastuspaika ning Muuseumiööst võttis osa üle 70 000 osaleja.