Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Osale Muuseumiöö 2023 teema ideekorjes!

Muuseumiöö tuleb taas ja toimub 20. mail 2023.

Teema valikuks kuulutame muuseumide seas välja ideekorje, mis kestab 14. novembrini 2022!

Anna oma panus, kui sul on välja pakkuda idee ja arvad, et see sobiks hästi järgmise Muuseumiöö teemaks.  Kõige populaarsemad teemad paneme juba varsti hääletusele.

Ühtne teema on andnud muuseumiöö osalistele fookuse ja aidanud koostada programme. Varasematel aastatel on öö teemad lähtunud näiteks riiklikest kultuurivaldkonna teema-aastatest (nt “Öös on muusikat” 2015, “Öös on laineid” 2016), olulistest sündmustest (“Öös on pidu” 2018 Eesti Vabariigi juubeliaastal) või lihtsalt esiletõstmist väärivatest väärtustest. 2023. aasta teema võib, aga ei pruugi olla vormingud “Öös on…”

Anna oma ideest teada alljärgneva ankeedi kaudu. Teemasid on võimalik pakkuda nii anonüümselt kui ka oma nimega. Valikulise lisaküsimusena on oodatud kõik muud mõtted ja soovitused järgmise aasta muuseumiöö korralduse osas.

Teemasid saab sisestada kuni 14. novembrini 2022.

ANKEEDI TÄITMISEKS VAJUTA SIIA!

Kõige paremate soovidega ja ette tänades,

Muuseumiöö koordinaator Heliis Martinson ja Eesti Muuseumiühingu juhatus

Lisainfo:

Heliis Martinson
Muuseumiöö 2023 koordinaator
heliis.martinson@gmail.com

Paavo Kroon
Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige
Paavo.Kroon@transpordiamet.ee