Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Tule ajakirja Muuseum peatoimetajaks!

Kui sulle pakub huvi, mis toimub Eestis ja rahvusvahelisel muuseumimaastikul, sul on visiooni ja ettevõtlikkust ning tunned, et soovid panustada ajakirja Muuseum tegevusse, siis kandideeri peatoimetajaks!

Muuseumiühing annab alates 1995. aastast välja ajakirja Muuseum, mis alates 2018. aastast ilmub veebiajakirjana. Eelkõige muuseumitöötajatele ja muuseumi valdkonnaga seotud inimestele suunatud ajakirjas on kajastatud nii uusi suundi museoloogias, käsitletud erialaseid probleeme, antud ülevaateid näitustest, trükistest, olulisematest konverentsidest, intervjueeritud tuntud ja tunnustatud kolleege, vahendatud muuseumite ja Muuseumiühingu infot. Ajakirja eesmärk on ühendada professionaalset muuseumikogukonda, vahendada erialaseid teadmisi ja kogemusi ning julgustada Eesti muuseumitöötajaid avaldama artikleid valdkonna oluliste teemade ja algatuste kohta. 

Peatoimetajaks otsime inimest, kelle jaoks on muuseum kui elu ja elu kui muuseum! 

Peamised ülesanded:

 • Koostöös toimetuskolleegiumiga ajakirja kontseptsiooni värskendamine
 • Ajakirja sisu planeerimine ja kokkupanemine sh autorite otsimine, kokkulepete sõlmimine
 • Museoloogiaalaste tõlkeartiklite otsimine ja tõlgete korraldamine
 • Ajakirja Muuseumi veebilehe haldamine, st artiklite sisestamine veebi
 • Ajakirja eelarve koostamine ja sellest kinnipidamine, väljaandmisega seotud rahastustaotluste koostamine, aruandluse pidamine
 • Panustamine ajakirja turundamisse sh postituste koostamine EMÜ sotsiaalmeediakanalitesse, veebilehele ja uudiskirja 

Ootused kandidaadile:

 • Lai silmaring, teadmised ja huvi muuseumivaldkonna arengutest, väljakutsetest ja trendidest
 • Vähemalt 3-aasta pikkune töökogemus muuseumivaldkonnas. Kasuks tuleb lai kontaktvõrgustik kolleegidega nii muuseumidest kui ülikoolidest ja kultuuriajakirjandusest
 • Võimekus tekste sisuliselt toimetada, väga hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas
 • Väga hea suhtlemisoskus, initsiatiivikus ja ambitsioonikus
 • Süsteemsus, projektijuhtimise oskus

Pakume:

 • Võimalust anda oma panus muuseumivaldkonna arengusse
 • Koostööd kolleegidega paljudest muuseumidest sh võimalust luua ajakirja Muuseum uus toimetuskolleegium
 • Rohkelt võimalusi enesearenguks

Peatoimetaja roll on sobilik lisatööks (käsunduslepinguga).

Kandideerimiseks saada palun hiljemalt 20. novembriks anu@muuseum.ee oma CV ning lühiessee või -video oma nägemusega sellest, milline on hea muuseumitöötajatele suunatud ajakiri.

Lisainfo:

Anu Viltrop
Tegevjuht
E-post: anu@muuseum.ee
Tel: +372 5665 9118

MTÜ Eesti Muuseumiühingu missioon on muuseumitöötaja ametiala väärtustamise, arendamise ja hoidmise kaudu aidata kaasa meie ühise kultuuripärandi säilitamisele ja muuseumide jätkusuutlikule arengule.