Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

EMÜ ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 3. JUUNIL

Head Muuseumiühingu liikmed! 

MTÜ Eesti Muuseumiühing üldkoosolek toimub 3. juunil 2022 algusega kell 13:00 Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu). Koosolek toimub samal päeval ICOM Eesti üldkoosolekuga. 

Neil, kel ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume volitada ennast esindama mõni teine EMÜ liigeVolituse vormi saab alla laadida SIIT! Palume saata volitus digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile emy@muuseum.ee või andke kolleegile kaasa, kui allkirjastate paberil.

Üldkoosolekul osalejatel palume end registreerida 23. maiks SIIN.

ICOM Eesti üldkoosolekule palun registreerige end eraldiseisvalt.

Eesti Muuseumiühingu koosoleku päevakord 3. juunil 2022

12.30-13.00 registreerimine

Kell 13 Koosoleku avamine

  1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. 2021. aasta tegevus- ja majandusaastaaruanne AVA LINK VAATAMISEKS
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. 2022. aasta peamiste tegevuste ülevaade
  5. Juhatusse uue liikme valimine – Kert Kask lahkub juhatusest ja asub tegelema muuseumikaardiga
  6. Auliikme valimine
  7. Jooksvad küsimused

NB! Palume kindlasti osaleda, kellel ei ole võimalik tulla, palume esitada volitus mõnele teisele EMÜ liikmele. Volituse vormi saab alla laadida SIIT! Palume saata volitus digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile emy@muuseum.ee või andke kolleegile kaasa, kui allkirjastate paberil.

Eesti Muuseumiühingu ja ICOM Eesti ühise koosolekupäeva kava:

13:00 EMÜ üldkoosolek (ICOM Eesti liikmetel on võimalik tutvuda ERMi näitustega)

14:45 ICOM Eesti üldkoosolek (EMÜ liikmetel on võimalik tutvuda ERMi näitustega)
15:30 ICOM Eesti 30. aastapäeva seminar
16:00 Seminaripäeva koosviibimine
17:00 Eesti Rahva Muuseumis näituse „Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“ avamine

 

Tuletame meelde, et 2022.  aasta liikmemaksu 10 € tasumise tähtaeg on 23. maiks 2021.

Palume see kanda Eesti Muuseumiühingu kontole SEB EE691010052037346005 või Swedbank EE832200221057022917. Mitme inimese või aasta eest tasudes märkige see kindlasti ülekande selgituses.

NB! Liikmemaksu summa 10 eurot kehtib alates 2019. aastast.
Soovi korral saada ülevaate oma liikmemaksu tasumisest kirjutades aadressil emy@muuseum.ee. Kui soovite mingil põhjusel lõpetada oma liikmelisuse, palume samuti sellest kirjalikult teada anda.

Aitäh!

 

Foto: Eesti Rahva Muuseum