Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

EMÜ UUS JUHATUS ON VALITUD. ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Head Muuseumiühingu liikmed!

Juhatus tänab kõiki, kes osalesid MTÜ Eesti Muuseumiühingu üldkoosolekul Filmimuuseumis 10. juunil 2021.

Koosolekul osales 151 EMÜ liiget (52 kohal, 99 volitusega). Korraldatud oli veebiülekanne ja soovijatel oli võimalus ka küsimusi veebis esitada.

Kinnitati EMÜ 2020. aasta tegevus- ja majandusaruanne. Valiti uus, seekord 8-liikmeline juhatus ja 3-liikmeline revisjonikomisjon. Vaata koosoleku protokolli SIIT

Üldkoosolek kinnitas üksmeelselt muuseumiühingu 2020. aasta tegevus- ja majandusaruande, mille kiitis heaks ka revisjonikomisjon. Aruande esitas komisjoni esimees Eve Kasearu. Leiti, et EMÜ on majandanud end jõukohaselt ja taotlenud aktiivselt toetuseid, peetud on majandusarvestust nii tulude kui kulude kohta. Juhatus on töötanud EMÜ liikmete huvisid silmas pidades ja enamik ettevõtmisi on ellu viidud.
Ettepanekud:

 • 2021. aastal võtta tööle tegevjuht, kes täidaks ka koordinaatori ülesandeid
 • Üldkoosolekuid ja valimiskoosolekuid püüda korraldada ka veebis tagades e-hääletuse võimaluse
 • Kodulehel avaldada liikmete nimekiri koos vastavate töökohtadega
 • Kaotada kvoorumi nõue üldkoosolekule, kuna seadus seda ei nõua

Tänavuse koosoleku kõige olulisem osa oli uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Revisjonikomisjoni valiti hääletuse tulemusel esitatud kolm kandidaati –  Eve Kasearu, Eve Otstavel, Tõnu Pani
Juhatuse liikmeteks valiti hääletuse ja eelneva arutelu tulemusel 8 liiget st kõik kandidaadid:

 • Dagmar Ingi (SA Eesti Vabaõhumuuseumi ekspositsiooni ja haridusvaldkonna direktor),
 • Inge Laurik-Teder (SA Eesti Ajaloomuuseumi kvaliteedispetsialist),
 • Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja)
 • Kerttu Männiste (SA Eesti Kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja).

Uuteks liikmeteks valiti:

 • Airi Herm (Eesti Sõjamuuseumi peavarahoidja),
 • Kert Kask (kommunikatsioonispetsialist, varem Tartu Linnaajaloo Muuseumid),
 • Kristi Paatsi (Tallinna Linnamuuseumi Kalamaja muuseumi juhataja),
 • Paavo Kroon (Eesti Maanteemuuseumi kuraator).

Vaata koosoleku protokolli SIIT!