Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Kogude käsiraamat tulekul

Eesti Muuseumiühingu juures tegutsev koguhoidjate ühendus on juba mõnda aega tegelenud “Kogude töö käsiraamatu” koostamisega. Selle tulemusel on sündimas veebikeskkond, kuhu koondatakse koguhoidjatele vajalik oskusteave.

Ühelt poolt toetutakse materjali koostamisel praktilistele kogemustele, teisalt on teemad seostatud neid reguleerivate seaduste, määruste ja juhenditega. Lisaks pakub keskkond võimaluse aktiivseks suhtluseks – teemasid saab kommenteerida ja lisada praktilisi näiteid oma töökogemusest.

Käsiraamat valmib ühisloomena, algsed tekstid on kirjutanud koguhoidjate ühenduse juhtrühma liikmed, kuid pidevalt on toimunud ühenduse liikmetega ühised arutelud ning tagasiside kogumine. Tööprotsessi on projektipõhiselt rahastanud Muinsuskaitseamet.

Käesoleval aastal on käsil veebikeskkonna toimimise katsetamine. Ühine kasutus annab meile vajalikku tagasisidet, et teha täiendusi olemasolevasse keskkonda. Igasugune tagasiside on siin oodatud!

Tee tutvust kogude töö teabekeskkonnaga SIIN.

Fotole on jäädvustatud hetk esemepärandi digiteerimisprojektiks valmistumisel. Kaie Jeeser ja teised Tartu Linnamuuseumi usinad töötajad valmistumas esemete transpordiks Eesti Rahva Muuseumisse. 17. juuli 2020. Foto: Eesti Rahva Muuseum