Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Koguhoidjate ühendus

Koguhoidjate ühenduse (KHÜ) eesmärk on koondada Eesti muuseumide (pea)varahoidjaid, koguhoidjaid ja teisi kogudega tegelevaid töötajaid, pakkudes neile võimalusi erialaseks arenguks. KHÜ alustas tegevust Eesti Muuseumiühingu (EMÜ) juures 2018. aastal ning tegutseb kooskõlas EMÜ-ga, esitades omapoolseid ettepanekuid EMÜ tegevuskavasse. Korraldatakse koolitusi, seminare ja teisi valdkonna arengut toetavaid ettevõtmisi, mis aitavad kaasa erialase info levikule.

Koguhoidjate ühenduse tegevuse tulemusena valmis interaktiivne veebikeskkond “Kogude töö käsiraamat MuuWik”. Käsiraamatu idee ja algteksti autoriks oli KHÜ juhtrühm koosseisus Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum), Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum), Piret Pedanik (SA Pärnu Muuseum), Pilvi Põldma (SA Virumaa Muuseumid), Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum) ja Madle Uibo (Tartu Linnamuuseum).

MuuWik pärjati 2022. aasta Eesti muuseumide aastaauhinnaga kogude arenduse kategoorias.

Kogude töö käsiraamat MuuWik asub siin.

KHÜ-sse võivad kuuluda kogude valdkonnas töötavad või sellesse valdkonda panustada soovivad inimesed, kes registreerudes vastavast soovist teada annavad. Koguhoidjate ühenduse liige ei pea kuuluma Eesti Muuseumiühingusse, aga saab kaasa lüüa ühenduse tegevuseks ettepanekuid esitades ja üritustest osa võttes.

KHÜ liikmeks astumiseks tuleb täita Koguhoidjate ühenduse liikmeankeet. Liikmed lisatakse listikirjade saajate hulka.

Liikmetevaheliseks suhtluseks on KHÜ meililist: kogudelist@muuseum.ee

Ühenduse juhtrühma kuuluvad:

 • Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum) – esimees
 • Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum)
 • Piret Pedanik (SA Pärnu Muuseum)
 • Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum)
 • Madle Uibo (Tartu Linnamuuseum)

KHÜ juhtrühmaga saab kontakteeruda aadressil koguhoidjad@gmail.com

 

Tulevased üritused:

 • Selgumisel.

 

Toimunud üldkoosolekud:

 1. 21.03.2019 Tartus (Laulupeomuuseumis)
 2. 31.05.2019 Tallinnas (Tallinna Linnamuuseumis)
 3. 21.11.2019 Tartus (Eesti Rahva Muuseumis)
 4. 5.03.2020 Tallinnas (Eesti Tervishoiu Muuseumis)
 5. 19.05.2021 veebikoosolek
 6. 07.10.2021 Tartus (Eesti Rahva Muuseumis)
 7. 25.03.2022 Tartus (Tartu Linnamuuseumis)
 8. 20.10.2022 Tallinnas (Tallinna Vene muuseumis ja Kalamaja muuseumis)
 9. 30.03.2023 Tartus (Tartu Ülikooli muuseumis)
 10. 2.11.2023 Tallinnas (Neitsitornis)

 

Teised toimunud üritused Koguhoidjate ühenduse tööplaanis:

 • 29.10.2019 Kanuti korraldatud muuseumitöötajate koolituspäev “Vastused ja juhised museaalide säilitamisega seoses korduma kippuvatele küsimustele”
  • KHÜ esimehe Kaie Jeeseri ettekanne teemal “Koguhoidjate ühenduse tegevustik. Muuseumide säilitusalased mured ja ühistegevuse töövormid”
 • 18.10.2021 Vabamu ja Koguhoidjate ühenduse koostööprojekti „Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumites“ seminar “Collecting Social Photo – võrgustunud fotograafia kogumine” (ürituse kuraator Vahur Puik, projekti koordinaator Taavi Koppel)
 • 3.12.2021 Vabamu ja Koguhoidjate ühenduse koostööprojekti „Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumites“ seminar “Sotsiaalmeedia keskkonna kogumise võimalused ja piirangud” (ürituse kuraator Hembo Pagi, projekti koordinaator Taavi Koppel)
 • 17.11.2022 Eesti Muuseumiühingu koolitus-õpitoa teemal “Fotod sotsiaalmeedias – (digitaalne) kultuuripärand?” (koolitaja Krista Lepik, koolituse korraldaja Kaie Jeeser Koguhoidjate ühendusest)

Koguhoidjate ühenduse liikmete arvu kasv:

 • detsember 2018 – 43 liiget
 • märts 2019 – 66 liiget
 • märts 2020 – 84 liiget
 • märts 2021 – 96 liiget
 • märts 2022 – 107 liiget
 • märts 2023 – 126 liiget