Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

LIGIPÄÄSETAVUS

Ligipääsetavuse tööriistakasti eesmärk on konkreetsete näidete abil tutvustada lihtsaid tegevusi, mis aitavad suurendada muuseumikeskkonna ligipääsetavust. Videoloengud pakuvad esmast sissevaadet teemasse eri puudegruppide vaatepunktist. Lisaks on välja toodud olulisemad alus- ja abidokumendid muuseumi ligipääsetavamaks muutmisel.

Tööriistakasti koos videoloengutega on koostanud Eesti Meremuuseum koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Pimedate Liidu, Eesti Vaegkuuljate Liidu, Tartu Maarja Tugikeskuse ja Vabamuga. Toetas Eesti Kultuuriministeerium.

Eesti Meremuuseum alustas oma teekonda ligipääsetavuse suurendamisel Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskuse renoveerimisega, mille planeerimisel lähtuti kaasava disaini põhimõttest. Koostöös sihtrühmade esindajatega muudeti Paksu Margareeta hoone ning uus püsinäitus üheks paremini ligipääsetavaks avalikuks hooneks Eestis. 2021. aastast on muuseumi eesmärgiks luua ligipääsetavuse tasand ka kõigile suurematele ajutistele näitustele ning lisaks on ligipääsetavus oluline märksõna ka Lennusadama püsinäituse uuendamisel.

Eesti ühe suurema muuseumina on Meremuuseum seadnud oma missiooniks olla teema eestkõnelejaks. Esmapilgul võib kaasav disain tunduda keeruline ja ka küllalt kulukas. Julgeme kinnitada, et keerulist pole selles midagi! Finantse tuleb planeerida hoolikamalt ja  ligipääsetavusega arvestada juba projekti algfaasis, siis ei ole ees ootamas midagi ületamatut.

Loodame, et Meremuuseumi kogemustest on abi teistelegi.