Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Ajakiri MUUSEUM

Eesti Muuseumiühingu ajakiri Muuseum esimene number ilmus aastal 1995. Enne seda anti välja neli numbrit EMÜ infolehte Muuseum.

Ajakiri Muuseum on trükisena ilmunud enamasti kaks korda aastas ja seda saab osta mitmetest muuseumipoodidest.

Alates 2018. aastast hakkab Muuseum ilmuma veebiajakirjana. 

Tegevtoimetaja Ivi Tammaru, tel 735 0405, ivi.tammaruerm.ee

Vaata ilmunud ajakirju SIIT

Muuseum nr 1 (39) 2016 (ajakiri PDF kujul)

Kurmo Konsa. Säilitamine, konserveerimine, restaureerimine – mis ja milleks?

Ülle Jukk. Konservaatori kutse teine aastakümme

Jaan Lehtaru. Dokumenteerimata konserveerimine ja tulem tänapäeval Rahvusarhiivi näitel

Marike Laht. Oi, kui soe siin on! Kuidas aitab kütmine Eesti Vabaõhumuuseumi eksponaathooneid säilitada

Kerttu Männiste. Isiklik ja globaalne – tänapäeva muuseumi väljakutsed

Hilkka Hiiop, Merike Kurisoo. Tallinna Rode altari kohtumine oma Lübecki vennaga. Projekti „Rode altar lähivaates“ multimeedia ekspositsioon rahvusvaheliselsuurnäitusel „Lübeck 1500“

Kalev Uustalu. Elukeemiast ja keemiast elus. Vastab SA EVM Digiteerimis- ja Konserveerimiskeskuse Kanut osakonnajuhataja Heige Peets

Kristiina Piirisild. Näitusesaalide eritingimused Eesti Rahva Muuseumi uue püsinäituse näitel

Heige Peets. Kanuti „lastetuba“

Janika Turu, Ülle Vahar. Eesti Rahva Muuseumi konserveerimisosakond 50

Kalev Uustalu. Kanut 30. Üleriigilise konserveerimiskeskuse kujunemine

Priit Lätti. Vana kaubalaeva uus elu

Liis Serk. „Argiarhitektuurist“ ja konserveerimisest. 165 ajaloolise majaplaani lood

In memoriam Anu Liivak

In memoriam Helje Vernomasing

In memoriam Vaike Tiik