Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Revisjonikomisjon

Eesti Muuseumiühingu revisjonikomisjoni koosseisu kuuluvad vastavalt 2021. aasta üldkoosoleku otsusele järgmised liikmed:

Eve Kasearu, Eesti Rahva Muuseumi kogude hooldustalituse juhataja

Eve Otstavel, SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, peavarahoidja

Tõnu Pani, Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseumi varahoidja