Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Balti Museoloogiakool 2019

Eesti Kultuuriministeerium korraldab koostöös EMÜga alates 2004. aastast Balti museoloogiakooli, kus igal suvel kohtuvad Eesti, Läti ja Leedu muuseumitöötajad. Suvekoolis saavad osalejad arendada ja täiendada oma erialaseid teadmisi, ühendades teoreetilisi teadmisi praktiliste kogemustega.

Museoloogiakooli eesmärk on tugevdada Balti riikide muuseumitöötajate professionaalsust, suurendada muuseumide ühiskondlikku avatust ja nüüdisaegset lähenemist oma tegevustes. Balti museoloogiakoolist võtavad osa muuseumivaldkonna professionaalid Balti riikidest ja kaugemalt.

Tänavu toimub Balti Museoloogiakool  16.-22. juunil 2019 Jurmalasse Lätis.

Teema: Museums, Visitors and Society

Õppejõud: Diana Walters, Daniel Schmitt ja Muriel Meyer Chemenska

Programmi täiendatakse jooksvalt kodulehel. Seekord mahub programmi ka konverents (21.06), kus ettekandjateks on tuntud museoloogid Peter van Mensch ja Leontine Meijer van Mensch ning Balti riikide esindajad annavad ülevaate uuringutest ja analüüsidest, mis puudutavad muuseumide rolli nende riikides.

 

Eestist on võimalik osaleda kümnel muuseumitöötajal.

Osaleda soovijatel palun täita kandideerimisavaldus hiljemalt 3. maiks 2019.

 

Valikukriteeriumid:

  • motivatsioonikirja sisukus;
  • inglise keele oskus (peab olema piisav, et osaleda aktiivselt aruteludes ja grupitöödes);
  • senise muuseumitöö kogemus (kursus eeldab muuseumitöö kogemust, ei ole mõeldud sisseelamiskoolituseks).

 

Osalustasu on 580 eurot (majutus, toitlustamine, ekskursioonid, koolitusprogramm), mis kaetakse 90% ulatuses Kultuuriministeeriumi eelarvest Eesti Muuseumiühingu kaudu. Osaleja/muuseumi omaosalus on 10% ehk 58 eurot, lisaks transport Riiga ja tagasi ning soovi korral tervisekindlustus.

Riia-Jurmala-Riia transport on organiseeritud korraldajate poolt (osalejatele tasuta).

 

Vaata BMSi kodulehte siit