Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Balti Museoloogiakool 2022

Kuni 22. aprillini on avatud kandideerimine Balti Museoloogiakooli 2022, mille teema on „Dealing with Difficult Heritage in Museums“. 18. Balti riikide ühine muuseumitöötajate suvekool toimub 12.–18. juuni Telsiais, Leedus. Selle aasta koolitajateks on Dr. Kathrin Pabst ja Dr. Kaja Širok. 

Koolitajad: “Usume, et keerulise pärandi teema on igat liiki muuseumide jaoks väga aktuaalne, hoolimata nende staatusest või kogude sisust. Samuti on oluline arvestada muuseumide rolli, võimalusi ja piiranguid keerulise pärandi vahendamisel, mida mõjutavad omakorda kõikjal toimuvad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised protsessid (ajaloo ümberkirjutamise püüdlused, rahvusliku ajaloo ümbermõtestamine, monumentide staatuse üle otsustamine jne).”

Loe rohkem SIIT! 

Ootame osalema kõiki muuseumitöötajaid, aga julgustame eriti muuseumijuhte ning keskastmejuhte.

Lenini kuju mahavõtmine Pärnus 20.09.1990. Foto: Henn Soodla. Pärnu Muuseum, F 3703:6 Aastaid laopinnal seisnud monument anti 2016. aastal Eesti Ajaloomuuseumile ja on eksponeeritud Maarjamäe lossipargis välinäitusel “Monumendid ja võim”.

Museoloogiakooli teema: Dealing with Difficult Heritage in Museums

Aeg: 12.–18. juuni 2022 (saabumine 12. juuni õhtul Telsiaisse, lahkumine 18. juuni hommikul)

Koht: Telsiai, Leedu

Õppejõud: Dr. Kathrin Pabst ja Dr. Kaja Širok

Museoloogiakooli aitab korraldada Samogiti muuseum „Alka“.

 

Programmi täiendatakse jooksvalt kodulehel.

Osaleda soovijatel palun täita kandideerimisavaldus hiljemalt 22. aprillis 2022.

Valikukriteeriumid:

  • motivatsioonikirja sisukus;
  • senise muuseumitöö kogemus (kursus eeldab muuseumitöö kogemust, ei ole mõeldud sisseelamiskoolituseks).
  • inglise keele oskus (peab olema piisav, et osaleda aktiivselt aruteludes ja grupitöödes);

 

Osalustasu on 600 eurot (majutus, toitlustamine, ekskursioonid, koolitusprogramm), mis kaetakse 87% ulatuses Muinsuskaitseameti eelarvest. Osaleja/muuseumi omaosalus on 13% ehk 78 eurot. Transport korraldatakse ühiselt Riiast, sinna ja tagasi jõudmine jääb aga osaleja kanda.

Eestist on võimalik osaleda kümnel muuseumitöötajal.

Lisainfo

Mirjam Rääbis
muuseumivaldkonna juht
Mirjam.Raabis@muinsuskaitseamet.ee
509 0096

 

Vaata BMSi kodulehte siit

Eesti Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet korraldavad koostöös EMÜga alates 2004. aastast Balti museoloogiakooli, kus igal suvel kohtuvad Eesti, Läti ja Leedu muuseumitöötajad. Suvekoolis saavad osalejad arendada ja täiendada oma erialaseid teadmisi, ühendades teoreetilisi teadmisi praktiliste kogemustega.

Museoloogiakooli eesmärk on tugevdada Balti riikide muuseumitöötajate professionaalsust, suurendada muuseumide ühiskondlikku avatust ja nüüdisaegset lähenemist oma tegevustes. Balti museoloogiakoolist võtavad osa muuseumivaldkonna professionaalid Balti riikidest ja kaugemalt.