Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühingu korraldatud koolitused 2024. aastal

Eesti Muuseumiühing pakub muuseumitöötajatele mitmesuguseid enesetäiendamise võimalusi ja kogemuste vahetust, muuhulgas ka koolituste näol.

2024. aastal on kavas mitmeid koolitusi:

Foto: Tallinna I Keskkooli õpilased koos õpetajaga 1945.a., AM _ 2983-R F 2793, Eesti Ajaloomuuseum SA,

29. jaanuaril toimub koolitus “Muuseum ja kogukond“, mida viib läbi Eha Paas. Koolituse eesmärk on avardada muuseumitöötajate arusaamist kogukonnast ning julgustada muuseume kogukondi avastama ja  nendega koostööd looma. Lisainfo siin.

21. veebruaril toimub koolitus “Keskkonna jälgimine ja mõjutamine museaalide eksponeerimiseks näituseruumis”, mida viib läbi Tiina Vint. Koolituse eesmärk on anda esmased teadmised museaalide eksponeerimiseks näituseruumis. Lisainfo siin.

5. märtsil toimub turunduse ABC koolitus, mida viib läbi Liina Pulges. Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised muuseumiturunduse alustest ning pakkuda praktilisi turunduse alaseid oskusi ja võtteid, mida muuseumikeskkonnas kasutada. Lisainfo siin.

27. märtsil toimub taaskord raamatukogude ja muuseumdie haridustöötajate ühine koolitus RAA+MUU, mis seekord keskendub koostööprojektidele. Lisainfo siin.

8. aprillil9. aprillil ja 2. mail toimub kolmepäevane koolitus “LAK-õppe põhimõtted ja LAK-õpe muusuemitundides”. Koolitajateks on Iiris Oosalu, Avatud Kooli õppetöö arendusjuht ja Eva Ronk, Avatud Kooli õppejuht. Lisainfo siin.

18. aprillil toimub koolitus “Nutikas tellija. Digisisu muuseumides”, mida viib läbi Mark Baranin. Koolitusel uuritakse, kuidas vältida digisisu planeerimisel ja tellimisel enamlevinud vigu. Lisainfo siin.

3. mail toimub teeninduse standarite loomise koolitus, mida viib läbi Katrin Tamsar. Koolitusel uuritakse, milleks teeninduse standardit vaja on, kuidas seda luua ja juurutada. Lisainfo siin.

9. mail toimub nutifotograafia koolitus, mida viib läbi Jaak Nilson. Lisainfo siin.

21. mail toimub sotsiaalmeediaturunduse koolitus, mida viib läbi Dagmar Lamp. Lisainfo siin.