Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühingu korraldatud koolitused 2024. aastal

Eesti Muuseumiühing pakub muuseumitöötajatele mitmesuguseid enesetäiendamise võimalusi ja kogemuste vahetust, muuhulgas ka koolituste näol.

2024. aastal on kavas mitmeid koolitusi:

Foto: Tallinna I Keskkooli õpilased koos õpetajaga 1945.a., AM _ 2983-R F 2793, Eesti Ajaloomuuseum SA,

29. jaanuaril toimub koolitus “Muuseum ja kogukond“, mida viib läbi Eha Paas. Koolituse eesmärk on avardada muuseumitöötajate arusaamist kogukonnast ning julgustada muuseume kogukondi avastama ja  nendega koostööd looma. Lisainfo siin.

21. veebruaril toimub koolitus “Keskkonna jälgimine ja mõjutamine museaalide eksponeerimiseks näituseruumis”, mida viib läbi Tiina Vint. Koolituse eesmärk on anda esmased teadmised museaalide eksponeerimiseks näituseruumis. Lisainfo siin.

5. märtsil toimub turunduse ABC koolitus, mida viib läbi Liina Pulges. Kooltuse eesmärk on anda osalejatele teadmised muuseumiturunduse alustest ning pakkuda praktilisi turunduse alaseid oskusi ja võtteid, mida muuseumikeskkonnas kasutada. Lisainfo siin.

27. märtsil toimub taaskord raamatukogude ja muuseumdie haridustöötajate ühine koolitus RAA+MUU, mis seekord keskendub koostööprojektidele. Lisainfo siin.

2023. aastal toimunud koolitused:

9. märtsil toimus raamatukogude ja muuseumide haridustöötajate ühine koolitus RAA+MUU. Koolitusel kõneldi raamatukogude tegevusest haridustöös ning tutvuti raamatukogude tundidega, kusjuures kõik osalised said ühe programmi ise läbida. Lisaks läbisid koolitusel osalejad ühe muuseumitunni Eesti Ajaloomuuseumis ning Kalamajas. Lisainfo siin.

13. märtsil toimus Tervisemuuseumis koolitus vabatahtlike kaasamisest. Koolituse viis läbi Anu Viltrop, oma kogemusi vabatahtlike võrgustiku ülesehitamisest ja käigushoidmisest jagas Eesti Vabaõhumusueumi vabatahtlike koordinaator Merike Puura. Lisainfo siit.

Koolitus KU+ME toimus 24. märtsil Eesti Kunstimuuseumis muuseumide haridustöötajatele. Koolitus ühendas kunsti ja metoodikat. Koolitusel õpitu on kasutatav laiemalt kõigi teiste muuseumide haridustöös. Kolleegid Kunstimuuseumist tutvustasid haridusprogrammide ülesehitust, lisamaterjale, metoodikaid, mis on suunatud kooliõpilastele ja erivajadustega õpilastele. Lisainfo siit.

Digiturunduse koolitus muuseumiturundajatele toimus 15. mail. Koolitajaks oli digiturunduse strateeg Katrin Vilimaa-Otsing. Juttu oli sotsiaalmeedia algoritmidest, sisuloomest ja sotsiaalmeedia uutest trendidest (chatGPT ja AI, Google Analytics 4, privaatsusreeglid ja seadused, funnelid, meiliseeriad jm strateegiline lähenemine). Lisainfo siit.

Turunduse- ja kommunikatsiooniga seotud muuseumitöötajatele suunatud meiliturunduse koolitus toimus 12. septembril. Koolitajaks meiliturunduse strateeg Viivika Lumberg. Koolituspäeva teises osas tutvustas Tallinna Linnamuuseumi muuseumipoodide spetsialist Marissa Mutt Eesti muuseumipoodide jõululaata, mis toimub 9 detsembril ning Liina Pulges muuseumikaardi tegemisi. Lisainfo siit.

Tootearenduse koolitus “Kuidas täiendada külastuskogemust muuseumimeenega?”, mis toimub 10. oktoobril Tallinna Vene Muuseumis. Koolituse viib läb teenusedisainer Dan Mikkin (Mikkin & Mikkin). Koolitusele ootame kõiki muuseumitöötajaid, kes tegelevad muuseumipoe toodete arendamisega või osalevad muuseumimeenete väljatöötamise protsessis. Koolitusel tutvustame teenusedisaini metoodikat, mille abil analüüsime, kes on muuseumi külastaja, mis teda motiveerib muuseumisse tulema ning kuidas muuseumipoest kaasa ostetud meened tema külastuskogemust täiendavad. Püüame mõista, miks ja mida on külastaja valmis meenena kaasa ostma. Lisainfo siit.

Raamatukogude ja muuseumide haridusvaldkonna töötajate ühiskoolitus RAA+MUU toimub 11. oktoobril Tallinnas. Seekord tutvume raamatukogude haridustöö parimate näidetega ning uurime LAK õppe  (lõimitud aine‐ ja keeleõpe) võimalusi. Muuseumidest külastame Tallinna Kirjanduskeskust, kus läbime elamusekskursiooni ja tutvume interaktiivseid jalutuskäike koondava veebiplatvormiga “Kirjanduslik Tallinn”. Lisainfo siin.

7. novembril toimus koolitus AM+ME, mis on suunatud muuseumides haridustööga tegelevatele spetsialistidele. Koolitus ühendab ajalugu, muuseumeid ja metoodikaid (siit ka nimi AM+ME). Koolitusel õpitu on kasutatav laiemalt kõigi teiste muuseumide haridustöös. Kolleegid Tartu Ülikooli muuseumist tutvustavad haridusprogrammide ülesehitust, lisamaterjale, metoodikaid, mis on suunatud kooliõpilastele, täiskasvanutele ja teistele sihtrühmadele. Muuseumihariduse valdkonna koolitus on jätkuks muuseumipedagoogika metoodika koolitussarjale. Esimene teemakoolitus toimus 2023. aasta kevadel Eesti Kunstimuuseumis. Planeerime metoodikateemaliste koolitustega jätkata ka 2024. aastal.  Lisainfo koolituse kohta on leitav siit.

13. novembril toimus Tartus õllemuuseumis meediasuhtluse teemaline koolitus. Oma pikaaegseid kogemusi meediasuhtluse vallas jagas muuseumikaardi turundusjuht Liina Pulges. Kohtumisele tulijad kuulevad soovitusi ja näiteid elust enesest, kuidas presenteerida oma näitusi ja sündmusi nii, et see ka meediakanalitele huvi pakuks. Lisaks kõneles Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba meediasuhtlusest ajakirjaniku perspektiivist. Lisainfo siin.