Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Balti Museoloogiakooli kandideerimine kestab 22. JUUNINI

Avatud on kandideerimine juba 17. korda toimuvale Balti Museoloogiakooli, mis leiab aset 2.-8. augustil Narvas. Tänavuse museoloogiakooli teemaks on riskide haldamine ja valmisolek kriisidega toimetulekuks.

Selle aasta museoloogiakoolis käsitletakse teemasid, mis on hetkel aktuaalsed üle kogu maailma. Muuseumide riskide hindamine ja ohuplaanide koostamine on viimastel aastatel päevakorda tõusnud mitmete kurbade näidete tõttu maailmast, milles tuli on hävitanud terveid muuseume (Rio de Janero rahvusmuuseum Brasiilias) ja ajaloolisi kultuuriobjekte (Jumalaema kirik Pariisis). Möödunud nädalal toimus Eestis esmakordselt lauaõppus muuseumides asuvate kultuuriväärtuste päästmiseks ohuolukorras. Õppuse käigus mängiti läbi olukord, milles tuld olid võtnud SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid filiaalhoone katusekonstruktsioonid. Kriisisituatsiooni sattunud muuseumi juht Anton Pärn kirjeldab oma kogemust:

Raske uskuda, et muuseumitöö paljutahulisuse juures on ülioluline olla igapäevaselt valmis ka kriisiolukordade lahendamiseks. Kui sageli mõtleme ennetustegevustele, puudutagu need ohuplaanide koostamist või ühiseid õppusi päästjate ja korrakaitsjatega? Osalenud õppusel „Muuseum põleb“ kogesin iga sekundiga, kui oluline on osata mõtestatult käituda meile usaldatud kultuuripärandit päästes. Me kõik vajame seda kogemust.

Kandideerima on oodatud muuseumijuhid ja keskastmejuhid, aga ka kõik teised muuseumitöötajad üle Eesti, kes soovivad end riskide ennetamise ja nendega toimetuleku osas täiendada, jagada oma kogemusi ja õppida teiste kogemustest. Koos kolleegidega Eestist, Lätist ja Leedust saavad osalejad arutleda muuseumidega seotud riskide ja nende maandamisega seotud probleemide üle. Terve nädala kestva programmi sisse mahub mitmete põnevate ettekandjatega mini-konverents, põhjalik teoreetiline koolitus muuseumidega seotud riskidest ja võimalikest kriisidest, mitmed praktilised ülesanded teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks, lisaks muuseumikülastused ja väljasõidud ning veel hulga põnevat.

Täpsem ajakava selgub juuni lõpuks. Museoloogiakooli töökeel on inglise keel.

Osaleda soovijatel palume täita kandideerimisavaldus hiljemalt 22. juuniks 2020.

Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisvorm Muinsuskaitseameti kodulehel

Rohkem infot leiad Balti Museoloogiakooli kodulehelt http://www.bms.edu.lv/

Kriteeriumid osalejate valikul:

  • motivatsioonikirja sisukus;
  • senise muuseumitöö kogemus (kursus eeldab muuseumitöö kogemust, ei ole mõeldud uutele töötajatele n-ö sisseelamiskoolituseks);
  • inglise keele oskus (kuna museoloogiakooli töökeel on inglise keel, peab oskus olema piisav, et osaleda aktiivselt aruteludes ja grupitöödes).

Osalustasu on 600 eurot (majutus, toitlustamine, ekskursioonid, koolitusprogramm), mis kaetakse 87% ulatuses Muinsuskaitseameti eelarvest. Osaleja/muuseumi omaosalus on 13% ehk 78 eurot.

Igast balti riigist on võimalik osaleda kümnel muuseumitöötajal.