Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühingu aasta muuseumitöötaja 2023 auhinna pälvis Mariann Raisma

Eesti Muuseumiühing andis Eesti muuseumide aastaauhindade galal Pärnu kontserdimajas välja eriauhinna aasta muuseumitöötaja ehk Terav Pliiats 2023.

Aasta muuseumitöötaja tiitli ja sellega kaasneva Terava Pliiatsi pälvis Tartu ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma Eesti Kunstiakadeemias detsembris 2023 kaitstud doktoritöö  „Muuseumi võim. Muuseum kollektiivse mälu kujundajana Eestis 20. sajandi murranguperioodidel“ / The Power of the Museum. Shaping Collective Memory in Estonia during the Turning Points of the 20th Century” eest. Põhjalik teadustöö aitab mõtestada ja märgata museoloogilisi arengusuundi Eestis. Mariann Raisma on tegutsenud Eesti muuseumiväljal juba pikemat aega praktikuna ja õpetanud tudengeid museoloogia alal erinevates ülikoolides. 

Terav Pliiats ehk Aasta Muuseumitöötaja 2023 on Mariann Raisma. Fotograaf: Haide Rannakivi

Muuseumiühingu eriauhinnale esitati seitse kandidaati. Mariann Raisma esitati tunnustusele kahe erineva esitaja poolt. Teisteks kandidaatideks olid: Ave Peil (Vabamu programmijuht), Evelin Pääsuke (Eesti Loodusmuuseumi ekspositsiooni üksuse juht), Kaari Siemer (Eesti Rahva Muuseum), Maris Rosenthal (Tallinna Linnamuuseumi peavarahoidja), Jaanus Rohumaa (Eesti Ajaloomuuseumi juhatuse liige) ja Mihkel Karu (Eesti Meremuuseumi püsiekspositsioonide kuraator).

Tunnustuspreemia suurus oli tänavu 1500 eurot ja selle pani välja toetaja.

Aasta muuseumitöötaja valis Eesti Muuseumiühingu juhatus.

Palju õnne!