Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

EMÜ kogub infot muuseumide haridusprogrammide kohta

Hea muuseumipedagoog, muuseumi müügispetsialist ja külastusjuht!

Kas oled kuulnud kultuuriranitsast? Aita kaasa haridusprogrammide info jõudmisele õpetajateni!

Kultuuriranits on Kultuuriministeeriumi eestvedamisel loodud toetusmeede, mis võimaldab koostöös koolide ja omavalitsustega lastel ja noortel külastada õppeprogrammi osana teatrietendusi, kinoseansse, muuseume või muud valdkonnas pakutavat. Rahastu aitab lastel ja noortel arendada nii riikliku õppekavaga ettenähtud ainepädevusi kui ka kasvada loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks. Seeläbi panustab kultuuriranits nii loojate kui ka publiku järelkasvu.

Kultuuriministeerium saadab septembri lõpus kõikidele põhikoolidele üle Eesti välja uudiskirja, et tutvustada kooliperele võimalusi ja kohti, kuhu kultuuriranitsa toel minna. Palun lisa küsimustikku oma muuseumis pakutavate haridusprogrammide info. Sedasi saame aidata, et koolid teaksid üha paremini muuseumides pakutavaid haridusprogramme ja ka kultuuriranitsat kasutada.

Palun täida küsimustik hiljemalt 18. septembriks 2023.

Heinrich Tiidermanni foto “Külapoiste mäng”. Eesti Ajaloomuuseum, AM 13741:342 F 11684:283