Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Konservaatori kutsetaseme taotlemine või pikendamine 2022. aastal

SA Eesti Vabaõhumuuseum on välja kuulutanud konservaatorite KUTSETAOTLEMISE kehtivate kutsestandardite erioskustele (tase 6-8):

 • Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid
 • Paberalusel kunstiteosed
 • Köide
 • Maal
 • Monumentaalmaal
 • Puit
 • Segamaterjalidest objekt
 • Tekstiil

Dokumente oodatakse kuni 5. septembrini 2022.

KONSERVAATORI KUTSE TAOTLEMINE VÕI TAASTÕENDAMINE 2022
Ajakava:

hiljemalt 05.09.2022 Dokumentide esitamine
06.09.2022 Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest
12.09.2022 Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale
27.09.2022 Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile kutsumisest/mittekutsumisest
30.09.2022 Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht
07.10.2022 Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg parandusteks lõpeb
10.10.2022 Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed komisjonile
hiljemalt 02.11.2022 Kutseeksami toimumine
04.11.2022 Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksamiprotokolli
09.11.2022 Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse
10.11.2022 Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest
14.11.2022 Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse kandmise kohta
28.11.2022 SA Kutsekoda kannab kutsed registrisse ja väljastab kutsetunnistused 14 päeva jooksul
Kutseandja lepib kutsesaajaga kokku kutse väljastamise kuupäeva.

 

Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada digitaalselt (e-kiri kontaktisikutele või mälupulk). Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00- 17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe).

Kontaktisikud:

Agnes Ehasalu tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee

Marike Laht tel. 654 9120 marike.laht@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale
ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1. taotlus (lisainfo SIIT!)
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
3. haridust tõendava dokumendi koopia
4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
5. vormikohane  Europassi Curriculum Vitae
6. tööde albumid (min 2 tk):

 • KAK lisa 4-a  tase 6
 • KAK lisa 4-b  tase  7
 • KAK lisa 4C tase 8

7. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)
8. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda  vastava erioskuse tasemete  hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks.
Täiendav teave: https://evm.ee/kanut/teenused/konservaatorile/konservaatori-kutse-taotlemine

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:
2022. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine 166 eurot ja taastõendamine 60 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu).
Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.
Saaja: Rahandusministeerium

Swedbank: EE932200221023778606

Viitenumber: 3500081597

Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi

 

Kalev Uustalu
Kutseandja ametlik esindaja SA Kutsekoda juures.

 

 

 

 

 

Fotol: Eesti Rahva Muuseumi näitusele “Uurali kaja” minevate suuskade konserveerimine. 2016. Foto: Anu Ansu, Berta Jänes. Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 3046:245