Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Laste õppimine muuseumis

Toimumisaeg:

16.11.2017 kell 13.00

Toimumiskoht:

Tallinna Linnamuuseumi Neitsitorn

Koolitaja:

Pirko Tõugu

Muuseumidel on hariduses oluline roll. Nad pakuvad külastajatele mitteformaalset õpikeskkonda, kus lähtutakse info ja materjaliga tutvumisel oma huvidest ja eesmärkidest. Kaasaegsetes muuseumides arvestatakse järjest rohkem ka laste kui külastajatega ning nii lastega pered kui ka lastegrupid külastavad muuseume meelsasti. Antud loeng keskendub küsimustele, milline on laste kogemus muuseumis, mida lapsed muuseumikülastusest mäletavad, kuidas parandada laste kaasatust muuseumikülastusse, muuta nende külastus meelejäävamaks ning toetada nende õppimist muuseumikeskkonnas. Loengul tutvustatakse teaduslikke uurimusi välisriikidest ning arutatakse, kas ja kuidas on see teadmine rakendatav Eestis.

Pirko Tõugu töötab Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis arengupsühholoogia teadurina. Tema peamine uurimisvaldkond on laste mälestuste kujunemine; sel teemal kaitses ta ka oma doktoritöö. 2015.-2016.aastal täiendas Pirko ennast Eesti Teadusagentuuri toetusel Loyola Ülikoolis Chicagos. Töötas uurimisgrupis, kuhu kuulus lisakas ülikoolile ka Chicago Children’s Museum (Chicago lastemuuseum), ja mille eesmärk oli välja selgitada, kuidas lapsed muuseumis teadmisi omandavad ning mida külastusest mäletavad. Praegusel hetkel viib Tallinnas Energia Avastuskeskuses läbi uurimust, mis keskendub samuti laste õppimisele mitteformaalses keskkonnas.

Pirko-Tõugu_16.11.2017_Kuidas-lapsed-muuseumis-õpivad

| PDF