Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

KOOSTÖÖ VÕLU JA JÕUD

Eesti Muuseumiühing on uuendamas koostöösuhteid teiste kultuuripärandi valdkonna institutsioonidega.

20. aprillil toimus EMÜ juhatuse esindajate kohtumine Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatusega. Ehkki mõlemad ühingud tegutsevad mälu- ja kultuuripärandi maastikul juba aastaid ja teoks on saanud ka toredaid koostööprojekte konkreetsete raamatukogude ja muuseumide vahel, ei ole ühingutel süsteemset koostööd olnud.

Ühisosaks osutus pedagoogika: mõlema ühingu esindajad toetasid mõtet korraldada ühiseid koolitusi, mille raames tutvustatakse vastastikku organisatsioonide haridustegevusi ning nii muuseumides kui raamatukogudes rakendatavaid haridusprogrammide meetodeid. Koolituse täpset sisu ja ajakava asub koostama mõlema ühingu liikmeid koondav tuumikgrupp augustis.

 

22. aprillil sõlmiti 3-aastane koostööleping MTÜ Eesti Konservaatorite Ühinguga. Lepingu uuendamisele eelnes veebikohtumine Konservaatorite Ühingu juhatusega. Arutelu käigus sooviti jõuda koostöö sisu täpsema fikseerimise ja sõnastamiseni ning kaardistada võimalused, kuidas ühingute liikmed vastastikku kummagi ühingu tegevuses paremini osaleda saaksid.

Lepingu kohaselt on Konservaatorite Ühingu liikmed jätkuvalt valmis konsulteerima ja juhendama EMÜ liikmeid säilitus- ja konserveerimisteemaliste probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Samuti viiakse edaspidigi muuseumides läbi talgupäevi ja muid kultuuriväärtuste säilitamisega seotud projekte, kaasates sellesse tegevusse ka EMÜ liikmeid. Väga oodatud ja teretulnud on Konservaatorite Ühingu liikmete panus EMÜ koguhoidjate ühenduse tegevusse ja kogude töö käsiraamatu täiendamisse.

Uue algatusena soovivad ühingud ühiselt välja töötada praktikakohtade vahendamise süsteemi konserveerimisvaldkonna praktikantidele ja Konservaatorite Ühingu noorliikmetele.