Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Praktika Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi üliõpilastele

Lugupeetud Eesti Muuseumiühingu liikmed,

pöördun Teie poole palvega pakkuda erialase praktika sooritamise võimalust Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilastele.

Eesti muuseumide tegevusvaldkondade ja TÜHI-s õpetatavate erialade vahel on palju kattumisi, mistõttu sobiks muuseum meie praktikapartneriks suurepäraselt. TÜHI-s õpetatavad erialad ulatuvad filoloogiast (eesti filoloogia, referent-toimetaja, erinevad Lääne- ja Ida-Euroopa keeled jms), kirjandus- ja kultuuriteadusest, kuni ajaloo, antropoloogia ja Aasia uuringuteni välja, magistritasemel lisanduvad keeleteadus ja keele toimetamine, kultuuriteooria ja filosoofia, kirjalik ja suuline tõlge jmt erialad (vt täpsemalt: http://www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut -> Instituut). Juba praegu on mitmed Eesti muuseumid meie üliõpilastele suurepärasteks praktikabaasiks, kuid seda koostööd saaks süvendada ja laiendada. Muuseumipraktika ei pruugi sobida ainult ajaloo eriala üliõpilastele, ka meie teiste erialade üliõpilased võiks muuseumis väärtuslikke erialaseid kogemusi omandada. Praktika ei pea toimuma ainult suvekuudel, seda võib sooritada aastaringselt ja praktikabaas ei pea asuma Tallinnas või selle lähiümbruses, vaid võib olla ka teistes Eesti piirkondades.

Alates järgmisest õppeaastast, st 2018. aasta sügisest kuulub praktika kohustusliku ainena nii meie BA- kui ka MA-taseme üliõpilaste õppekavva (6 EAP-d = ca. 80 astronoomilist tundi praktikatöid). Üliõpilased peavad pidama praktikapäevikut ja esitama praktika lõpus eneseanalüüsi. Praktikapartnerile ei saa me praktikat tasustada, küll aga ootame, et keegi üliõpilast erialaselt juhendaks ja praktika lõppedes praktikandi tegevusele kirjaliku hinnangu annaks. Praegu on meil instituudis välja töötamisel täpsemad praktika juhendid nii üliõpilasele kui ka praktikapartneri poolsele juhendajale.

Selleks, et praktikakoha leidmine ei jääks üliõpilastel juhuse või puuduliku informatsiooni taha tööturu kohta, soovime ülikoolina üliõpilased ja praktikapartnerid juba varakult kokku viia. Palun pakkuge praktika sooritamise võimalust oma muuseumis TÜHI üliõpilastele!

Ootan Teie tagasisidet ja jagan hea meelega täpsemat informatsiooni nii meil õpetatavate erialade kui ka praktika olemuse kohta kas kirja teel või soovi korral ka silmast-silma vestluse käigus.

Ave Mattheus
TÜHI, võrdleva kirjandusteaduse dotsent
ave.mattheus@tlu.ee