Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Registreerimine rahvusvahelise konverentsi õpitubadesse kestab 8. septembrini

Avanenud on registreerimine Läti, Leedu ja Eesti muuseumiühingute ja raamatukogude ühiskonverentsile:

“KESTLIKU ARENGU EESMÄRKIDE LOKALISEERIMINE BALTIMAADE MUUSEUMIDE JA RAAMATUKOGUDE KAUDU”.

Konverents toimub 23.–24. september 2021 veebis ja on kuulatav eelneva eelregistreerimiseta. Küll aga kutsume üles registreeruma õpitubadesse https://reg.lnb.lv/.

Registreerimise tähtaeg on 8. september 2021.

Konverentsi täieliku programmi leiate veebisaidilt https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/.

Septembris toimub veebikonverents „Kestliku arengu eesmärkide lokaliseerimine Baltimaade muuseumide ja raamatukogude kaudu“, mille eesmärk on toetada muuseume ja raamatukogusid oluliste kohalike osalejatena kestliku arengu edendamisel kultuuripärandi kaudu. Konverentsi moto on Küsi raamatukogult! Küsi muuseumilt!“ See väljendab raamatukogude ja muuseumide rolli ekspertide ja avalike nõuandjatena kestliku arengu küsimustes. Konverentsi korraldavad Läti Muuseumiühing, Läti Rahvusraamatukogu ja Läti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Eesti ja Leedu muuseumi- ja raamatukoguhoidjate ühingutega. Projekt viiakse ellu UNESCO osalusprogrammi rahalisel toel.

Konverentsil esinevad ettekannetega nii kohalikud kui ka rahvusvahelised valdkonna eksperdid ning töötubades saavad osalejad uusi teadmisi, proovivad kasulikke töövahendeid ning suhtlevad oma Baltimaade kolleegide ja mõttekaaslastega. Konverentsi sihtrühm on Eesti, Läti ja Leedu muuseumide ja raamatukogude töötajad. Konverents toimub inglise keeles.

Konverentsi esimene päev, 23. september, on pühendatud kestliku arengu eesmärkide piirkondliku konteksti mõistmisele Baltimaades. Läänemeremaade Nõukogu sekretariaat tutvustab kestliku arengu eesmärkide rakendamise hetkeseisu Läänemere piirkonnas, pöörates erilist tähelepanu õnnestumistele ja probleemidele Eestis, Lätis ja Leedus. Vilniuse ülikooli teadlased annavad ülevaate Baltimaade kultuurist kestliku arengu eesmärkide kontekstis. Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit ning Euroopa Muuseumiorganisatsioonide Võrgustik kirjeldavad raamatukogude ja muuseumide senist tööd kestliku arengu eesmärkidega Euroopas ja Baltimaades. Konverentsi esimeses osas tutvustatakse niisiis kestliku arengu kohalikku konteksti kummaski sektoris ja geograafilises plaanis. Seejärel tutvustatakse Baltimaade muuseumide ja raamatukogude tehtud kuut juhtumiuuringut, mis käsitlevad kestliku arengu eesmärkide eri aspekte, millega kohalikud raamatukogud ja muuseumid juba tegelevad, milliseid meetodeid nad kasutavad ja kuidas projekti tulemusi mõõdetakse. Esimese päeva lõpus osalevad muuseumi- ja raamatukogutöötajad töötubades, et arutada kestliku arengu eesmärkidega kohalikul tasandil töötamisel saadud kogemusi.

Konverentsi teisel päeval, 24. septembril, tutvustatakse osalejatele töövahendeid, mudeleid ja raamistikke, mis on muuseumidele ja raamatukogudele abiks kestliku arengu eesmärkidega seotud töö kavandamisel, jälgimisel, hindamisel ja kommunikeerimisel. Nende hulgas on nii konkreetselt muuseumidele või raamatukogudele kui ka mitmesugustele pärandiasutustele mõeldud töövahendeid. Ettekannetele järgnevad töötoad, kus osalejad saavad lähemalt tutvuda ühe töövahendi või raamistikuga. Teise päeva lõpus toimub vestlusring, kus Baltimaade muuseumide, raamatukogude ja valitsuste esindajad arutavad, kuidas need sektorid saaksid kestliku arengu eesmärkide toetamiseks kõige paremini koostööd teha.

Konverentsi täieliku programmi leiate veebisaidilt https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/.

Konverentsi otseülekannet saavad kõik huvilised tasuta vaadata Läti Rahvusraamatukogu YouTube‘i kanalil ning Läti Rahvusraamatukogu, Läti Muuseumiühingu ja Läti Raamatukoguhoidjate Ühingu Facebooki lehtedel.

Muuseumi- ja raamatukogutöötajate registreerimist töötubadesse koordineerivad Eesti, Läti ja Leedu muuseumi- ja raamatukoguhoidjate ühingud ning see toimub augusti teises pooles.