Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumide festival

Hea, kolleeg!

Eesti Muuseumide Festival ja sellega kaasnev konverents on olnud traditsiooniline muuseumirahva kogunemine, mis toimus 25 aastat järjest septembrikuises Narvas. See on läbi aegade üks suurimaid muuseumialaseid konverentse Eestis, mille on ellu kutsunud ja korraldanud muuseumitöötajad ise Eesti Muuseumiühingu abil. Oleme siia arhiveerinud Narva festivalide info alates 2017. aastast. Varasemate festivalide kohta leiate materjali meie endiselt veebilehelt, mis on kättesaadav SIIT!  

Alates 2022. aastast korraldab Eesti Muuseumiühing sügiskonverentsi koos ICOM Eestiga.

Eesti Muuseumiühingu ja ICOM Eesti konverents “Muuseum ja autentsus” toimub 25.-26. septembril 2023 esmakordselt Rakveres.

Vaata rohkem SIIT!

Rahvusvaheline konverents “Muuseum ja autentsus” uurib, kuidas mõtestada muuseumi, pärandkultuuri ja autentsuse omavahelisi seoseid.

Muuseumikülastajate üks levinumaid küsimusi on: kas see on autentne, on see päris. Muuseumid koguvad ”autentseid tõendeid” ja pärandiga tegeledes püüavad pakkuda võimalikult autentset kogemust. Tänavu valminud pärandibaromeetri uuring näitas, et ühiskond hindab  muuseumide usaldusväärsust väga kõrgelt. Seega on muuseumide vastutus suur.

Otsime üheskoos vastust küsimustele:

  • kui autentne peab, võib, saab olla?
  • kuidas tajuvad külastajad autentsust ja selle vajalikkust?
  • kuidas on autentsuse mõistet mõjutanud digikultuur?
  • kuidas mõista autentsust elamuskultuuri kontekstis?

Diskusioonide eesmärk on aidata mõtestada mineviku uurimist ja vahendamist.

Konverentsile registreerumine on lõppenud ja kohad täitunud.