Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseum 3.0 koolituse algus lükkub 2022. aastasse!

Creativity Lab ja Eesti Muuseumiühing kutsusid huvilisi kandideerima muuseumide arendus- ja koolitusprogrammi MUUSEUM 3.0 III lendu. Registreerumine programmi on lõppenud. III lennu moodulid toimuvad 2022. aasta 18.-19. jaanuaril10.-11. veebruaril17.-18. märtsil ja 21.-22. aprillil.

Grupp koosneb 36 osalejast, kes tulevad 22 erinevast muuseumist Tallinnast, Tartust, Narvast, Ülenurmelt, Kurgjalt, Võrust, Keilast, Iisakult, Jõhvist, Viimsist, Vaivarast ja mujaltki. Koolitajate nimekiri on pikem kui kunagi varem. Muuseumiühingu stipendiumite ja lisarahastuse toel saime vastu võtta 5 täisstipendiumiga kolleegi ja 6 osalise stipendiumiga. Briti Nõukogu toel osaleb 6 kolleegi Ida-Virumaa erinevatest muuseumidest. Palju õnne kõigile!

 

Programm koosneb neljast moodulist:

  1. Strateegiline planeerimine ja juhtimine 
  2. Teenuste disain ja külastajateekonnad 
  3. Kommunikatsioon ja veenev esinemine
  4. Meeskondade, muudatuste ja enesejuhtimine

Lisaks neile moodulitele on programmis kavas lühemad töötoad (sh veebipõhised kohtumised) välisekspertide osavõtul, need kohtumised on avatud kõikidele MUUSEUM 3.0 programmi vilistlastele.

Programmis osalemise maksumus on 300 eurot + käibemaks, mis sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja toitlustust. Arve võib tasuda ühes või mitmes osas, vajadusel võib arve tasuda osaliselt eraisik ja osaliselt tööandja. Samuti võime arve väljastada nii 2021. kui ka 2022. aastal, et muuseumidel oleks võimalik selle kuluga oma eelarves arvestada.

Registreerumisel on Eesti Muuseumiühingu liikmetel võimalik taotleda osalist või täisstipendiumi ehk tasuta osavõttu koolitusest. Vastava sooviavalduse saab märkida registreerumisvormil. Stipendiumi saajate arv on piiratud ning saajad otsustab Eesti Muuseumiühingu juhatus.

 

Täpsem info programmi sisu, läbiviijate, kandideerimise ja tingimuste kohta veebilehelt: https://tulevikumuuseum.voog.com/ 

 

Suur tänu Kultuuriministeeriumile, Muinsuskaitseametile ja Briti Nõukogule, kelle toel programmi ellu viime!

 

Lugupidamisega

 

Ragnar Siil

Creativity Lab

ragnar.siil@creativitylab.ee