Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing pidas üldkoosolekut ning valis uue juhatuse

Reedel, 31. mail pidas Eesti Muuseumiühing Eesti Rahva Muuseumis üldkogu. Lisaks 2023. aasta tegevus- ja majandusaruande kinnitamisel, võttis ühing vastu uue põhikirja ja valis uue juhatuse. Muuseumiühingu uue põhikirja leiab EMÜ kodulehelt.

Juhatusse esitati kuus kandidaati, kellest neli soovis juhatuses jätkata ning kaks olid värsked kandidaadid:

  • Kerttu Männiste (Eesti Kunstimuuseumi kuraator)
  • Karen Jagodin (Eesti Arhitektuurimuuseumi juhatuse liige)
  • Kristi Paatsi (Kalamaja muuseumi juhataja)
  • Kaie Jeeser (Tartu linnamuuseumi peavarahoidja)
  • Ilze Salnaja-Värv (Eesti Põllumajandusmuuseumi näituste ja hariduse osakonna juhataja)
  • Merily Marienhagen (Eesti Maanteemuuseumi kuraator)

Kõik juhatuse liikmed osutusid valituks.

Uued juhatuse liikmed tutvustasid end üldkogul nii:

Merily Marienhagen: 

Väikemuuseumid on avastamata potentsiaal – kelle ülesanne on see potentsiaal leida? Kindlasti on see iga muuseumis töötava inimese ülesanne. Samas on see ka muuseumi omaniku ülesanne, andes muuseumile selge sõnumi ootustest ja võimalustest. Tihti on vaja ka välist perspektiivi, mis aitab leida olemasoleva potentsiaali, näha uusi seoseid, märgata ja väärtustada olemasolevat ressurssi, et seda siis targalt rakendada. Siin avanebki võimalus Eesti Muuseumiühingule oma tegevuste kaudu see väline perspektiivi tagada. Sageli on Eesti omavalitsuse muuseumitöötajad oma murede ja tegemistega üksi. Jällegi saab muuseumiühing tulla appi, pakkudes omavalitsuse haldusalasse kuuluvatele muuseumidele tugivõrgustikku. Arvan, et tuleb tõsta väikemuuseumide tähtsust Eesti muuseumimaastikul, väärtustada sealseid töötajaid, leida väikemuuseumide potentsiaal nii kogukonnas, turismisektoris kui ka haridusvaldkonnas ja kohaliku identiteedi tugevdamisel. Kuidas täpsemalt, see selgub juba töö käigus.

Ilze Salnaja-Värv:

Minu kogemus muuseumi töötajana, giidina, kes pakub teenuseid erinevatele piirkondadele ja muuseumidele ning visitestonia.com lätikeelse sisu loojana, annab hea ülevaate muuseumide rollist turismis ja hariduses. Kuna olen lätlane ja hoian aktiivseid kontakte Läti muuseumitöötajatega, saan aidata erinevate koostööprojektide loomisel. Minu tugevaim külg on kindlasti koostöövõrgustikud ja suhtlemine. Mul on laiem ülevaade piirkonnas toimuvast nii teenusepakkujate kui ka turistide huvide kontekstis. Heameelega aitan luua ühiseid projekte nii Eesti kui ka laiemal tasandil.

Juhatuse liikmete kontaktid leiad EMÜ kodulehelt

Üldkoosolek valis järgmiseks ametiajaks ka revisjonikomisjoni, kes jätkab koosseisus: Tõnu Pani, Eve Kasearu ja Eve Otstavel.

Soovime juhatusele uueks ametiajaks jõudu ja jaksu!

Lisainfo:
Anu Viltrop
Tegevjuht
Tel: +372 5665 9118
E-post: anu@muuseum.ee