Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumiöö

Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Eesti Muuseumiühing korraldab Muuseumiööd alates 2009. aastast. See oli ka esimene kord, mil muuseumiööd viidi läbi üle-eestiliselt.

Muuseumiöö tuleb taas ja toimub 20. mail 2023.

Teema valikuks toimus muuseumide seas ideekorje kuni 14. novembrini 2022!

Ühtne teema on andnud muuseumiöö osalistele fookuse ja aidanud koostada programme. Varasematel aastatel on öö teemad lähtunud näiteks riiklikest kultuurivaldkonna teema-aastatest (nt “Öös on muusikat” 2015, “Öös on laineid” 2016), olulistest sündmustest (“Öös on pidu” 2018 Eesti Vabariigi juubeliaastal) või lihtsalt esiletõstmist väärivatest väärtustest. 2023. aasta teema võib, aga ei pruugi olla vormingud “Öös on…”

Täname kõiki, kes võtsid innukalt osa Muuseumiöö teema ideekorjest ja pakkusid välja huvitavaid ja päevakajalisi teemasid. Pakutud ideede hulgas jäi kõlama mitu korduvat teemat, ning nagu ennist lubatud, paneme kõige populaarsemad teemad hääletusele.

Mõlemad sõelale jäänud teemad võimaldavad pöörata tähelepanu muuseumide jaoks olulistele küsimustele ning on piisavalt laiad, et iga osalev muuseum leiaks enda jaoks sobiva tõlgendusviisi:

Öös on liikumist – teemat seostati eelkõige 2023. aasta riikliku liikumise teema-aastaga, mis keskendub tervislikele eluviisidele ja liikumisharrastusele. Liikuvus tähendab ka liikumisviise ja reisimist – kuidas ja mis vahenditega on liikuma saadud ja kuhu on kohale jõutud.

Liikumine võimaldab rääkida arengust liikumisel sihtide poole. Põnev ja salapärane on, kui miski öises muuseumis liigutama hakkab. Kui liigutama hakkavad kahjurid, peab juba sekkuma hoolas koguhoidja.

Öös on (m)elu – esmajoones tähistab teema pandeemiajärgset taaselavnemist – melu ja inimeste taas muuseumidesse jõudmist. Pöörates tähelepanu elurikkusele saavad muuseumid rääkida ka keskkonnahoiust ja vajadusest kestlikuma elukorralduse järele.

Üks teema pakkujatest rõhutas hoopiski elu öist varjatumat poolt – „Öösel liiguvad teised inimesed, teised mõtted ja maailm paistab üleüldse teistsugune. Võib-olla luulelisem, võib-olla tantsulisem, võib-olla kõmulisem.“.

Selleks, et järgmisele Muuseumiööle just see kõige parem teema valida, ootame Sinu abi!

Anna oma hääl meelepärasele teemale alljärgnevas ankeedis.

Teemade poolt saab hääletada kuni 30. novembrini 2022.

Ankeeti täitma

Kõige paremate soovidega ja ette tänades,

Muuseumiöö koordinaator Heliis Martinson ja Eesti Muuseumiühingu juhatus

Lisainfo:

Heliis Martinson
Muuseumiöö 2023 koordinaator
heliis.martinson@gmail.com

Paavo Kroon
Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige
Paavo.Kroon@transpordiamet.ee

 

Muuseumiööd korraldavad igal aastal Eesti muuseumid koos Eesti Muuseumiühinguga. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks “Öös on asju”, 2010. aastal “Öös on lugusid”, 2011. aastal “Öös on aardeid”, 2012. aastal “Öös on kino”, 2013. aastal “Öös on inimesi”, 2014. aastal “Öös on tähti”, 2015. aastal “Öös on muusikat”, 2016. aastal “Öös on laineid”, 2017. aastal “Öös on mänge”, 2018. aastal “Öös on pidu” ja 2019. aastal “Öös on mustreid”.

2019. aastal tehti Muuseumiööl rohkem kui 102 000 muuseumikülastust. 2020. aasta augustikuisel Muuseumiööl osales 181 muuseumi ja mäluasutust. Esmakordselt osales digitaalselt Väliseesti Muuseum Torontos. Muuseumide saadetud tagasiside ankeedi põhjal tehti muuseumides jm asutustes 29. augusti õhtul umbes 42 500 külastust. Külastajanumber on hinnanguline, sest mõned üksikud paigad jätsid oma numbrid edastamata.

Muuseumiöö Facebookis
Muuseumiöö Instagramis

 

Koostööpartnerid

Muuseumiöö sünnib tänu paljude partnerite heale koostööle. Kui tahad eraisikuna või organisatsioonina Muuseumiöö sündimisele õla alla panna, siis palun võta ühendust Muuseumiöö korraldaja Heliis Martinsoniga!