Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Astu liikmeks

Hea, kolleeg! Kui tunned, et tahad kuuluda Eesti muuseumitöötajate organisatsiooni, siis palume täita ankeet.

Kui juba oled EMÜ liige, aga Sinu andmed on muutunud, siis palume samuti ankeet täita, et saaksime kokku koguda kehtivad kontaktandmed. Kogutud infot kasutab Eesti Muuseumiühingu juhatus liikmete arvestuse pidamiseks. Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Palun sisestage ka isiklik, töökohast sõltumatu meiliaadress, mille kaudu saab Teiega kontakti ka juhul, kui peaksite töökohta vahetama või pensionile minema.

Uute liikmete avaldusi vaatab juhatus läbi vähemalt kord kvartalis (jaanuaris, aprillis, juulis, oktoobris).

NB! Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.

Avaldus

"*" tähistatud väljad on kohustuslikud

Kontaktandmed

Lisainfo

Nõusolekud

Olen nõus minu nime avaldamisega Eesti Muuseumiühingu liikmete nimekirjas muuseum.ee lehel*
Olen tutvunud Eesti Muuseumiühingu põhikirjaga ja kohustun seda täitma*
https://www.muuseum.ee/wp-content/uploads/2018/01/EMU-pohikiri-2014.pdf
Olen nõus minu meiliaadressi lisamisega Eesti Muuseumiühingu liikmelisti*
Annan MTÜ Eesti Muuseumiühingule loa käesolevate andmete töötlemiseks ühingu liikmehalduse korraldamiseks ning ühingu tegevuse edendamiseks*