Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

TEST!

Avaldus (1)

"*" tähistatud väljad on kohustuslikud

Olen nõus minu nime avaldamisega Eesti Muuseumiühingu liikmete nimekirjas muuseum.ee lehel
Olen tutvunud Eesti Muuseumiühingu põhikirjaga ja kohustun seda täitma*
https://www.muuseum.ee/wp-content/uploads/2018/01/EMU-pohikiri-2014.pdf
Olen nõus minu meiliaadressi lisamisega Eesti Muuseumiühingu liikmelisti*
Annan MTÜ Eesti Muuseumiühingule loa käesolevate andmete töötlemiseks ühingu liikmehalduse korraldamiseks ning ühingu tegevuse edendamiseks*