Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

MUUSEUMIROTID 2023

Tänavused Eesti muuseumide aastaauhindade kategooriad on järgmised:

 • muuseumikogu arendaja;
 • konserveerimistöö;
 • muuseumihariduse edendaja;
 • teadusüritus;
 • teadustrükis;
 • aasta näitus (endine „ajutine näitus“);
 • püsinäitus (NB! Antakse välja üle aasta, järgmine voor on avatud 2024. aastal);
 • muuseumiuuendaja;
 • kogukonna sõber (hindamiskriteeriumid jm on uuendamisel. Edastan info esimesel võimalusel);
 • turundustegu.

Üldised kandideerimise tingimused on järgmised:

 • kandideerima oodatakse muuseume, mille tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele.
 • konkursile esitatav projekt peab olema konkursiaastal teostatud või olema osa suuremast projektist, mis moodustab omaette terviku ning lõpeb konkursiaastal.
 • taotlusi saab esitada kuni 2. oktoobrini (v.a aasta näituse ja muuseumihariduse edendaja kategooriates)

Kategooriate tutvustused

Ajutiste näituste kategooria uus nimetus on AASTA NÄITUS

Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu.  Aasta näituse kandideerimisvormi leiab siit. Vormil on kirjas täpsemad hindamis- ja kandideerimiskriteeriumid. Soovi korral saab kandideerimisvormi eeltäita, fail vajalike väljadega on leitav siit.

Suurim muudatus on, et iga muuseum või selle struktuuriüksus / filiaal saab esitada ühe näituse aastas. Taotlusvorm on ka manuses, mida saate oma arvutis eeltäita.  Taotlusi saab esitada konkursiaasta jooksul kuni 2. oktoobrini.  NB! Aasta näituse kategoorias esitatakse kandideerimistaotlus vähemalt üks kuu enne näituse eksponeerimise lõppu.

Püsinäituste auhinda antakse välja üle aasta. Püsinäituse auhinda 2023. aasta eest välja ei anta. Kandideerida saab uuesti 2024. aastal.

Näituste komisjoni koosseis on järgmine:
Ülle Kask   ( Eesti Tervisemuuseum / näituste kuraator)   Komisjoni esimees
Külli Lupkin ( Tartu Ülikooli Muuseum / kommunikatsiooniosakonna juhataja)
Kadri Kallaste (Tallinna Tehnikaülikooli muuseum / muuseumijuht)
Kärt Maran  (Tohuto / disainer )
Ketli Tiitsar  (Eesti Tarbekunsti – ja Disainimuuseum / kuraator (eelmise aasta võitja, komisjoni liige üheks aastaks))
Karin Vicente  (Adamson-Ericu Muuseum / programmijuht)
Mirjam Savisto  (Tartu Linnaajaloo Muuseumid /ekspositsiooniosakonna juhataja)
Kaspar Viilup ( ERR Kultuurisaated / vastutav toimetaja)

KONSERVEERIMISTÖÖ JA MUUSEUMIKOGU ARENDAJA

Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu.  Konserveerimistöö ja muuseumikogu aredaja kandideerimisvormi leiab siit. Vormil on kirjas täpsemad hindamis- ja kandideerimiskriteeriumid. Soovi korral saab kandideerimisvormi eeltäita, fail vajalike väljadega on leitav siit

Kogude komisjoni koosseis on järgmine:

Viljar Vissel, esimees, SA Virumaa Muuseumid juhatuse liige
Anton Pärn, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja
Hedvig Mäe, Rahvusarhiivi Tallinna säilitus- ja kasutusosakonna juhataja
Kaarel Antons, SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi peavarahoidja
Sille Siidirätsep, SA Eesti Vabaõhumuuseumi peavarahoidja
Merily Paomets, Rahvusarhiivi Tallinna säilitus- ja kasutusosakonna asejuhataja
Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja (eelmise aasta võitja, komisjoni liige üheks aastaks)

MUUSEUMIUUENDAJA

Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu.  Muuseumiuuendaja kandideerimisvormi leiab siit. Vormil on kirjas täpsemad hindamis- ja kandideerimiskriteeriumid. Soovi korral saab kandideerimisvormi eeltäita, fail vajalike väljadega on leitav siit.

Muuseumiuuendaja komisjoni koosseis on järgmine:

Siim Randoja, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige
Agnes Aljas, Eesti Rahva Muuseumi teadussekretär, Euroopa aasta muuseumi auhinna žürii liige
Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kantsler 2018-2023
Jaan Naaber, Teenusedisainer, Neway disainiagentuuri ja Piletikeskuse juht
Kert Kask, SA Muuseumikaart tegevjuht

TURUNDUSTEGU

Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu.  Turundusteo kandideerimisvormi leiab siit. Vormil on kirjas täpsemad hindamis- ja kandideerimiskriteeriumid. Soovi korral saab kandideerimisvormi eeltäita, fail vajalike väljadega on leitav siit.

Turundusteo komisjoni koosseis on järgmine:

Rita Rahu, esimees, SA Saaremaa Muuseumi müügi-ja arendusjuht
Andres Arendi, Eesti Tervisemuuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuht
Karel Zova, SA Eesti Kunstimuuseum kommunikatsioonispetsialist
Triin Verro, SA Eesti Vabaõhumuuseumi kommunikatsioonijuht
Kadri Ann Mikiver, Velvet brändingu ja graafilise disaini meeskonna juht
Leslie Laasner, UTOPIA TEAM muusik ja kunstnik, reklaami- ja motomees

TEADUSÜRITUS JA TEADUSTRÜKIS

Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu. Teadusürituse taotlusvormi leiab siit ja teadustrükise oma siit. Soovi korral saab kandideerimisvormi eeltäita, fail vajalike väljadega on leitav teadustrükis siit ja teadusüritus siit.

Teadustöökomisjoni koosseis on järgmine:

Sirje Helme, esimees, SA Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige
Priit Pirsko, aseesimees, Rahvusarhiivi riigiarhivaar
Kaire Tooming, Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht
Erki Russow, Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu vanemteadur
Kalev Jaago, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna arhivaar
Krista Sarv, Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor
Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor
Lennart Lennuk, Eesti Loodusmuuseum kogude osakonna juhataja

MUUSEUMIHARIDUSE EDENDAJA

Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu.  Taotlusvormi leiab siit. Vormil on kirjas täpsemad hindamis- ja kandideerimiskriteeriumid. Soovi korral saab kandideerimisvormi eeltäita, fail vajalike väljadega on leitav siit.

Muuseumihariduse edendaja komisjoni koosseis on järgmine:

Kristi Paatsi, esimees, Kalamaja muuseumi juhataja
Virve Tuubel, muuseumimetoodik, Eesti Rahva Muuseum
Jürje Koert, muuseumipedagoog, Saaremaa muuseum
Aili Kalavus, muuseumipedagoog, Palamuse muuseum
Merle Tanilsoo, lastetöö peaspetsialist, Tallinna Keskraamatukogu
Liisi Pabstel,  arhiivipedagoog, Eesti Rahvusarhiiv
Ülle Piibar, tegevõpetaja, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium
Gerttu Aavik Haridusministeeriumi esindaja
Marge Sassi, eelmise aasta võitja esindaja, TalTechi Äriinstituudi lektor

KOGUKONNA SÕBER

Kogukonna sõbra komisjoni koosseis on järgmine:

Aet Maatee, esimees, SA Pärnu Muuseumi juhataja
Krista Lepik, Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituudi lektor
Kadri Rannala, Eesti Tervisemuuseumi muuseumi juht
Kristjan Raba, Eesti Rahva Muuseumi näituste eriprojektide koordinaator
Maarja Kõuts , SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Iloni Imedemaa juhataja

Kogukonna sõbra taotlusvorm ja hindamiskriteeriumid leiab siit. Taotlused esitatakse sel aastal Google’i vormi kaudu.