Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Pakettimine – tootearenduse tööriist

Toimumisaeg:

12. juuni 2017 kell 14.00

Toimumiskoht:

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone

Koolitaja:

Ülle Puustusmaa

Koolituse raames räägitakse pakettimisest kui tootearenduse tööriistast muuseumide kontekstis.
Koolitus on praktiline, seega paneme kokku pakette konkreetsete sihtrühmade vajadusi ja soove arvestades.
Koolituse taustaks on kliendikogemuse disaini metoodika, mille oluliseks põhimõtteks on teenuste ja toodete arendamisel lähtumine inimeste reaalsetest vajadustest ja motivatsioonist.

Ülle Puustusmaa on BDA Consulting OÜ partner, turismi- ja teenusedisaini ekspert, koolitaja. Ta omab kogemust nii avalikust, era-, kui mittetulundussektorist, on nõustanud paljusid regionaalseid ja valdkondlikke strateegiaid, arengukavasid, turundusplaane ja atraktsioonide kontseptsioone, teostatavusanalüüse, äriplaane, teenusedisaini projekte, olnud paljude arendusprojektide algataja nõustaja, elluviija.
Ülle kokkupuude turismivaldkonnaga on juba paarikümne aasta pikkune ja see valdkond on huvipakkuv tänini. Turismiatraktsioonidega, sh muuseumidega seonduvalt on Ülle Puustusmaa nõustanud tootearenduse, sihtgrupipõhise väärtuspakkumise, teenusedisaini, turunduse ja suuremahuliste investeeringutega seonduvaid arendusprojekte.

Muuseumiühing_pakettimine_2017_06_02_osalejtele

| PDF