Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

OSKA uuringu “Kultuur ja loometegevus” tulemuse tutvustamine, veebiajakirja Muuseum uue numbri esitlus ja Muuseumisõbra tunnustamine 25. Novembril 2019

Hea kolleeg!

 

Eesti Muuseumiühing kutsub esmaspäeval, 25. novembril 2019  kell 15 Tallinna Kirjanduskeskuse A. H. Tammsaare muuseumisse (Koidula 12A), et saada kokku omavahel ja võtta kokku mõned tänavuse aasta olulisemad tegemised.

 

Kell 15 tutvustavad värskelt valminud OSKA uuringu kultuur ja loometegevus tulemusi Urve Mets ja Andres Viia. Uuringuaruanne (terviktekst) on kättesaadav veebist.

 

Kell 15.40 esitleme uut veebiajakirja Muuseum numbrit 2/2019, mis seekord pühendub meie aastateemale „Muuseum ja haridus“. Septembris Narvas toimunud Eesti Muuseumide Festivali eeskujul oleme proovinud teemaderingile läheneda võimalikult avaralt, kajastades nii muuseumipedagoogikat, muuseumipedagoogide (ja teiste muuseumiprofessionaalide) õppe- ja enesetäiendusvõimalusi kui ka külastajate kogemusi. Ülevaate museoloogiaõppe korraldusest ja õppekavade uuendamisest Helsingi ülikoolis annab Suzie Thomas. Maiju Tuisku Soome muuseumihariduse ühingust teeb sissevaate Soome muuseumihariduse arenguloosse ja –suundadesse. Virve Tuubel, Kaja Visnapuu ja Marleen Soosaar kajastavad põhjalikult käesoleval aastal kümnendat korda toimunud muuseumipedagoogide suvekool, mille teemade valik läbi aastate peegeldab hästi Eesti muuseumimaastikul toimunud arenguid. Ene-Mall Vernik-Tuubel käsitleb ettevalmistamisel oleva riikliku haridusvisiooni ja –arengukava (Haridus- ja teadusstrateegia 2035) valguses muuseumi- ja mäluasutuste pedagoogika rolli, võimalusi ja ülesandeid. Samuti leiab ajakirjast kokkuvõtted rahvusvahelistest koolitustest ja konverentsidest ning uute trükiste tutvustused.

 

Kell 16 anname üle Muuseumisõber 2019 tiitli, mille pälvib kunstiteadlane ja kriitik Karin Paulus.

 

Palun registreeruge SIIN 22. novembriks 2019.

 

Aitäh Maarja Vainole ja Tallinna Kirjanduskeskusele meie võõrustamise eest!