Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseum 3.0

Kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab koostöös Eesti Muuseumiühingu ja Avaliku Esinemise Akadeemiaga käivitasid 2019. aastal muuseumitöötajate arendusprogrammi Muuseum 3.0.

Programmi eesmärk on toetada muuseumide praeguste ja tulevaste eestvedajate ning suunanäitajate juhtimisalast strateegilist võimekust ning arendada spetsialistide teadmisi ja oskusi muuseumide töö tõhusamaks korraldamiseks. Programmi edukal lõpetamisel väljastati osalejatele koolitustõend (majandustegevuseteatis nr 190757 Eesti Hariduse Infosüsteemis).

Kandideerimine 2020. aasta koolitusprogrammi Muuseum 3.0 on avatud! MTÜ Eesti Muuseumiühing ootab ühingu liikmeid kandideerima kahele tasuta stipendiumile 31. märtsini 2020. 

Seoses kehtiva eriolukorraga algab Muuseum 3.0 programm aprilli asemel septembris. Hetkel on uuteks mooduli toimumise aegadeks 17.-18. september, 15.-16. oktoober, 12.-13. november ja 10.-11. detsember. Uus info on üleval ka programmi kodulehel tulevikumuuseum.voog.com.  Lisaks  on jätkuvalt plaanis ühepäevased töötoad ja eriüritused. Koolitusprogrammi läbivaks teemaks on juhtimis- ja strateegiatööriistade kasutamine muuseumide töö korraldamisel ja arendamisel. Suurt tähelepanu pööratakse teiste valdkondade kogemusele innovatsioonis, toodete- ja teenuste arendamisel ning ärimudelite koostamisel.

Vaata koolitusprogrammi sisu SIIT!  Registreerimine on avatud kuni 31. maini 2020 või grupi täitumiseni. Koolitusprogrammi osalustasu on 500 eurot. Registreerumisinfo leiad SIIT!

NB! Muuseumiühing pakkus ka tänavu võimaluse kahele ühingu liikmele osaleda koolitusel tasuta. Selleks said soovijad kandideeride meie stipendiumile, mis katab programmi osalustasu. Konkursil osales 8 kandidaati, kes esitasid motivatsioonikirja ja CVd hiljemalt 31. märtsiks 2020. EMÜ stipendiumid pälvisid Nele Dresen Tartu Linnamuuseumist ja Jelena Tšekulajeva Tallinna Linnamuuseumist. Osalise stipendiumi said peavarahoidjad Tiina Vint TÜ muuseumist ja Ann Aaresild Eesti Ajaloomuuseumist. Aitäh!

Grupi suurus on kuni 20 osalejat.

Programmi tegevuste elluviimist toetavad Kultuuriministeerium ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Vaata lähemalt programmi veebilehelt SIIT

Kellele on programm mõeldud?

Ootame programmi nii tänaseid kui ka tulevasi muuseumide eestvedajaid ja suunanäitajaid, st muuseumides või muuseumidega töötavaid spetsialiste. Ennekõike on programmiga oodatud liituma muuseumide üksuste juhid või teemakoordinaatorid, sh:

  • strateegilise planeerimisega seotud spetsialistid, sh arendusjuhid ja -spetsialistid, muuseumide filiaalide juhid, teadusjuhid ja peavarahoidjad, soovi korral ka muuseumide direktorid;
  • näituste ja programmide (sh haridusprogrammide ja publikuprogrammide) väljatöötamisega seotud spetsialistid, samuti teenuste kvaliteedi eest vastutavad töötajad;
  • tugiteenuste osutamisega seotud spetsialistid (finantsjuhid, müügi- ja turundusjuhid jt).

Arendusprogramm on hea võimalus arendada nende muuseumitöötajate oskusi ja teadmisi, kellel on potentsiaali ja ambitsiooni tõusta tulevikus tipp- või valdkonnajuhi rolli, samuti neile, kellel on soov end oma tänases keskastmejuhi rollis arendada. Ootame koolitusprogrammiga liituma spetsialiste nii suurematest kui ka väiksematest muuseumidest. Grupi suurus on kuni 20 osalejat.