Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseum 3.0

Kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab koostöös Eesti Muuseumiühingu ja Avaliku Esinemise Akadeemiaga käivitasid 2019. aastal muuseumitöötajate arendusprogrammi Muuseum 3.0.

Programmi eesmärk on toetada muuseumide juhtimisalast strateegilist võimekust ning arendada spetsialistide teadmisi ja oskusi muuseumide töö tõhusamaks korraldamiseks. Programmi edukal lõpetamisel väljastatakse osalejatele koolitustõend (majandustegevuseteatis nr 214635 Eesti Hariduse Infosüsteemis).

Kandideerimine 2021. aasta koolitusprogrammi Muuseum 3.0 kolmandasse lendu on lõppenud! Võtsime vastu 36 osalejat. 

III lennu moodulid algavad seoses Covid-19 oludega siiski 2022. aasta 18.-19. jaanuaril10.-11. veebruaril17.-18. märtsil ja 21.-22. aprillil. Programmi elluviimist toetavad Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ja Briti Nõukogu.

Lisaks neile moodulitele on programmis kavas lühemad töötoad (sh veebipõhised kohtumised) välisekspertide osavõtul, need kohtumised on avatud kõikidele MUUSEUM 3.0 programmi vilistlastele.

Registreerumine programmi oli avatud 22. oktoobrini 2021.

Programmis osalemise maksumus on 300 eurot + käibemaks, mis sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja toitlustust. Arve võib tasuda ühes või mitmes osas, vajadusel võib arve tasuda osaliselt eraisik ja osaliselt tööandja. Samuti võime arve väljastada nii 2021. kui ka 2022. aastal, et muuseumidel oleks võimalik selle kuluga oma eelarves arvestada.

Lisaks on Eesti Muuseumiühingu liikmetel võimalik registreerumisel taotleda stipendiumi ehk tasuta osavõttu koolitusest. Vastava sooviavalduse saab märkida registreerumisvormil. Stipendiumi saajate arv on piiratud ning saajad otsustab Eesti Muuseumiühingu juhatus.

Täpsem info programmi sisu, läbiviijate, kandideerimise ja tingimuste kohta veebilehelt: https://tulevikumuuseum.voog.com/ 

Grupi suurus on kuni 25 osalejat. Tänavu erandkorras võtsime vastu 36 osalejat.

Vaata lähemalt programmi veebilehelt SIIT

Kellele on programm mõeldud?

Ootame programmi nii tänaseid kui ka tulevasi muuseumide eestvedajaid ja suunanäitajaid, st muuseumides või muuseumidega töötavaid spetsialiste. Ennekõike on programmiga oodatud liituma muuseumide üksuste juhid või teemakoordinaatorid, sh:

  • strateegilise planeerimisega seotud spetsialistid, sh arendusjuhid ja -spetsialistid, muuseumide filiaalide juhid, teadusjuhid ja peavarahoidjad, soovi korral ka muuseumide direktorid;
  • näituste ja programmide (sh haridusprogrammide ja publikuprogrammide) väljatöötamisega seotud spetsialistid, samuti teenuste kvaliteedi eest vastutavad töötajad;
  • tugiteenuste osutamisega seotud spetsialistid (finantsjuhid, müügi- ja turundusjuhid jt).

Arendusprogramm on hea võimalus arendada nende muuseumitöötajate oskusi ja teadmisi, kellel on potentsiaali ja ambitsiooni tõusta tulevikus tipp- või valdkonnajuhi rolli, samuti neile, kellel on soov end oma tänases keskastmejuhi rollis arendada. Ootame koolitusprogrammiga liituma spetsialiste nii suurematest kui ka väiksematest muuseumidest. Grupi suurus on kuni 20 osalejat.