Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumivaldkonna alustalad

  • ICOMi muuseumide eetikakoodeks (eestikeelne versioon ICOMi eetikakoodeks koondab muuseumite ja muuseumitöötajate tegevuse ning heade tavade põhimõtteid. Eetikakoodeks valmis esmakordselt 1986. aastal ja seda on pidevalt uuendatud ning tõlgitud paljudesse keeltesse.
  • Kultuuri arengukava 2021-2030

  • Muuseumide infosüsteem MuIS on veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud muuseumikogude haldamiseks ja riigivara üle arvestuse pidamiseks ning võimaldab teha muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele.