Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Astu liikmeks

Ootame kõiki tublisid muuseumitöötajaid liituma Eesti suurima muuseumirahvast ühendava organisatsiooniga!

Uutel liikmeks astuda soovijail on vaja täita siin allolev ankeet. Enne liikmeks astumist palume kindlasti tutvuda põhikirjaga. Vajalik on kahe EMÜ liikme soovitus.

Palume ankeet täita ka praegustel liikmetel, et saaksime koguda kehtivad kontaktandmed.

Kogutud andmeid kasutab Eesti Muuseumiühingu juhatus liikmete arvestuse pidamiseks. Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Võimalusel sisestage ka isiklik, töökohast sõltumatu meiliaadress, mille kaudu saab Teiega kontakti ka juhul, kui peaksite töökohta vahetama või pensionile minema.

Liikmeavaldusi vaadatakse läbi kvartaalselt (jaanuaris, aprillis, juulis, oktoobris).
Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.

Avaldus

"*" tähistatud väljad on kohustuslikud

Kontaktandmed

Lisainfo

Nõusolekud

Olen nõus minu nime avaldamisega Eesti Muuseumiühingu liikmete nimekirjas muuseum.ee lehel*
Olen tutvunud Eesti Muuseumiühingu põhikirjaga ja kohustun seda täitma*
https://www.muuseum.ee/wp-content/uploads/2018/01/EMU-pohikiri-2014.pdf
Olen nõus minu meiliaadressi lisamisega Eesti Muuseumiühingu liikmelisti*
Annan MTÜ Eesti Muuseumiühingule loa käesolevate andmete töötlemiseks ühingu liikmehalduse korraldamiseks ning ühingu tegevuse edendamiseks*